Hallitus leikkaa opintorahaa kovalla kädellä

Teksti: Pasi Huttunen
Opiskelijat ovat vastustaneet sitkeästi leikkauksia opintotukeen ja koulutukseen, mutta hallitus teki kehysriihessä kovia leikkauspäätöksiä. Kuva opintotukimielenosoituksesta vuodelta 2013.

Hallitus leikkaa opintorahaa tuntuvasti. Opintorahaa pienennetään nykyisestä 336,76 eurosta 250,28 euroon kuukaudessa. Vuositasolla opiskelijan tulonmenetys on lähes 780 euroa jos hän nostaa tukea yhdeksän kuukautta vuodesta.
Opintotuen enimmäismääräksi tulee kotimaassa opiskeleville 1101,88 euroa ja ulkomailla opiskeltaessa 1260,28 euroa kun opintolainan valtiontakauksen määrä nousee kotimaassa opiskelevilla 650 euroon ja ulkomailla opiskeleville 850 euroon.
Korkeakouluopintoihin tarkoitettu tukiaika lyhenee 64 kuukaudesta 54 kuukauteen ja tutkintokohtainen tukiaika lyhenee kahdella kuukaudella. Vaatimus viiden opintopisteen suorittamisen kuukausitahdista säilyy ennallaan.
Samalla luovutaan vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta opintorahaan itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta.
Opintotuen tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin ja niitä tarkistetaan vain ylöspäin. Hallitus lupaa, että tulorajoja ei lasketa. Takaisinperittävän opintorahan ja asumislisän rangaistuskorko putoaa 156 prosentista seitsemään ja puoleen prosenttiin.
Kotimaassa opiskelevien opiskelijoiden siirtämistä yleisen asumistuen piiriin ryhdytään valmistelemaan.

Isyyläisten keskuudessa hallituksen päätökset ovat jo ehtineet jakaa mielipiteitä.
”Perustahdissa opiskelevalle, tavoiteajassa valmistuvalle, yhden tutkinnon suorittajalle ainoa muutos on 80 euroa kuukaudessa vähemmän opintorahaa ja 250 euroa kuukaudessa lisää lainaa. Tulorajojen sitominen ansiotasoindeksiin ja yleisen asumistuenpiiriin mahdollinen siirtyminen on erittäin tervetullutta. Ja lisäksi pysyttiin vielä viiden opintopisteen kuukausivaatimuksessa. Näin äkkiseltään sanoisin että kävi lopulta aika hyvin”, arvioi Fortis-edaattori Sami Gabbouj julkisessa ISYY: Edunvalvonta voi kannattaa –ryhmässä Facebookissa.
Itä-Suomen vihreän vasemmiston puheenjohtaja Tuomas Hiltunen puolestaan tyrmää hallituksen päätöksen.
”Tässä nyt on vertauskuvainnollisesti sellainen tilanne, että ensin on uhattu lyödä kirveellä päähän, niin sitten pidetään hyvänä, että lyödään vaan vesurilla päähän. Jotkut odotettua paremmat asiat eivät muuta sitä, että tämän kehysriihen päätökset lienevät opiskelijoiden kannalta historian huonoimmat.”
Hiltunen myös muistuttaa, että opiskelijoiden siirtoa yleisen asumistuen piiriin ryhdytään vasta valmistelemaan.

ISYY:n edunvalvontaväki: hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Matti Nivala, koulutuspoliittinen vastaava Maarit Hotanen sekä edunvalvontasihteerit Jukka Ruokanen ja Piia Tiiainen ovat tuoreessa mielipidekirjoituksessaan huolissaan tilanteesta.
”Opintotukileikkaus ajaa yhä useamman opiskelijan taloudelliseen ja psyykkiseen ahdinkoon. Opintoihin on entistä vaikeampi keskittyä, koska yhä useampi opiskelija joutuu miettimään opintojensa rahoittamista”, he kirjoittavat.