Hallintojohtajan palli kiinnostaa pienten kuntien johtajia

Itä-Suomen ylipiston hallintojohtajan paikkaa hakee yhteensä kolme kunnanjohtajaa. Itä-Suomen akateemisen maailman johtopaikalle hakevat Jalasjärven kunnanjohtaja Esko Juntunen, Kyyjärven Matti Muukkonen, joka on myös entinen Joensuun ylipiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja sekä Maaningalta virkavapaata viettävä kunnanjohtaja Soile Lahti.

Yliopiston sisällä hekee yhteensä yksitoista henkilöä. Paikkaa hakevat yliopiston oppimiskeskuksen johtaja Tuula Heide-Savolainen, fysiikan ja matematiikan laitoksen hallinto amanuenssi Tero Karjalainen, henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle, filosofisen tiedekunnan johtava hallintopäällikkö Kari Korhonen, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan professori Risto Korhonen, koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten johtaja Esko Paakkola, IT-pääsihteeri Ahti Planman, henkilöstön kehittämispäällikkö Marketta Rantama, yliopiston johtava lakimies Petri Rintamäki sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan professori Matti Turtiainen.

Hakijoiden lista kokonaisuudessaan:
Bailey Kristiina, DI
Elovirta Raija, KTM
Heide-Savolainen Tuula, KT (PhD)
Heikkinen Juha E. P., FT
Huttula Tapio, FT
Huttunen Reija, KTM
Huurinainen Ilpo, ekon./KTM
Hyttinen Hannu, OTK
Juntunen Esko, YTT, YTL, MMM, FM
Kalavainen Petri, DI, eMBA
Kallio Timo, MML
Karjalainen Tero, FM
Karppanen Erkki, DI, TkT
Kauttonen Juha, HTK, TtL, MBA
Kekäle Jouni, PsT
Korhonen Kari, KM
Korhonen Risto, DI
Lahti Soile, HTM
Lappi Hannu, VTK
Meriläinen Tuomo, TtM, HLL, HLT
Minkkinen Aulis, upseeri, yleisesikuntaupseeri
Mononen Arto, PsM
Muiniekka Jarmo, YTM
Muukkonen Matti, HTL
Niemelä Pentti, OTK, varatuomari
Paakkola Esko, KT
Pennanen Kari, YTM, eMBA
Planman Ahti, TkL
Ranta-Pere Anne, KTM
Rantama Marketta, YTL
Rintamäki Petri, OTK, varatuomari
Ruokolainen Päivi, TTM
Salomaa Markku E.T., Dos.,VTT, HTL, YTK
Seppänen Pauli, FT
Suntioinen Sirpa, FT
Sääski Kaija, YTL
Turtiainen Matti, KTT, YTM
Vasankari Jaana, LiM