Hallinto-oikeus: ISYY:n hallitus on laillinen

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen mukaan laillinen. Edaattori Jussi Airaksisen tekemän oikaisuvaatimuksen mukaan lakiin kirjatun kiintiöperiaatteen mukaan tasapuolinen edustus tarkoittaa 40 prosentin edustusosuutta. Oikaisuvaatimuksen mukaan valittu hallitus ei täytä vaadittua osuutta. Naisten edustusoikeus on nykyisessä hallituksessa 37,5 prosenttia. Airaksinen valitti asiasta myös hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että tasapuolisuussääntö ja siitä poikkeaminen on määritelty laissa hyvin tulkinnanvaraisesti. Edustajisto oli oikeuden tulkinnan mukaan asettanut hallituksen tasa-arvolain sallimissa laillisuuden rajoissa. 37,5 prosentin naisedustus on päätöksen mukaan tarpeeksi lähellä vaadittua 40 prosenttia. Sen vuoksi Airaksisen valitus hylättiin.

ISYY:n edustajiston puheenjohtaja Jori Vaissalon mukaan päätös oli odotetunlainen.
”ISYY:n kannalta sen tärkein anti on, ettei edustajiston päätös riko tasa-arvolakia. Koko ylioppilasliikkeen odottamaa ennakkopäätöstä tästä ei kuitenkaan saatu. Hallinto-oikeuden päätös vahvistaa sen, että ylioppilaskuntien hallituksia valittaessa tulee noudattaa tasa-arvolain tasapuolisuussääntöä, mutta edelleen jäi epäselväksi, mikä osuus vähemmistönä olevaa sukupuolta on vähintään oltava ja millä perusteilla tästä säännöstä voidaan poiketa”, hän sanoo.
Hallinto-oikeuden päätöksessä kuitenkin näpäytetään ylioppilaskuntaa toteamalla, että hallituksen kokoonpano olisi hyvin todennäköisesti saatu vastaamaan 40 prosentin vaatimusta, jos tähän olisi pyritty jatkamalla asian valmistelua.
”Edustajisto ei ollut joka tapauksessa tasa-arvolain 4a §:n tavoitteen mukaisesti pyrkinyt aktiivisesti jatkamaan asian valmistelua, jotta vähemmistöön jääneen sukupuolen asema olisi mahdollisesti voitu paremmin turvata”, päätöksessa todetaan.

Vaissalo arvioi, että prosessia hallituksen muodostamisen taustalla tulee selkeyttää ja läpinäkyvyyttä on lisättävä.
”On ylioppilaskunnan etu, että myös tulevaisuudessa muodostetaan toimintakykyisiä hallituksia joihin valitaan parhaat ja motivoituneimmat kyvyt, tasa-arvolakia unohtamatta.”

Lisää aiheesta:
Oikaisuvaatimus: ”ISYY:n hallituskokoonpano rikkoo tasa-arvoa”
ISYY:n hallituksen laillisuus puidaan hallinto-oikeudessa
Kuopion hallinto-oikeuden päätös