Hakemustulva Itä-Suomen yliopistoon

Itä-Suomen yliopistoon on enemmän tunkua kuin aiemmin Joensuun ja Kuopion yliopistoihin. Kesän päävalinnoissa hakemuksia tuli kaikkiaan noin 15 000. Viime vuonna Joensuun ja Kuopion yliopistoihin jätettiin 12 617 hakemusta.

Filosofian tiedekunnan suosikkikohteita olivat luokanopettajakoulutus, englannin kieli, lastentarhaopettajakoulutus ja psykologia. Yhteensä tiedekunta sai 5 126 hakemusta, eli noin 700 edellisvuotta enemmän.
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa hakemusmäärä pysyi ennallaan 2 430 hakemuksella. Suosituimpia aloja olivat biologia ja biotieteet.
Terveystieteiden tiedekunnan suosituimmat alat olivat lääketiede ja farmasia. Uusi tulokas hammaslääketiede keräsi 164 hakemusta. Hammaslääkärikoulutukseen valitaan 25 opiskelijaa.
Yhteiskunta ja kauppatieteiden tiedekunnan hakemusmäärissä voiton vei kauppatieteen koulutus.

Yksittäisistä koulutusaloista hakemuksia keräsi eniten luokanopettajakoulutus, johon tuli 1 037 hakemusta, eli parisataa enemmän kuin viime vuonna. Edellisvuotta verrrattuna vähemmän hakemuksia tuli ympäristöpolitiikan ja oikeuden, Joensuun yhteiskuntapolitiikan, oikeusfilosofian, ympäristötieteen, Joensuun kemistitutkijan, Joensuun fysiikan, venäjän kielen sekä läntisen teologian kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen suuntautumisvaihtoehdon koulutuksiin.

Hakijoita Itä-Suomen yliopistoon oli yhteensä 9366. Edellisenä vuonna Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhteenlaskettu hakijamäärä oli 9200.

Yliopistolta arvellaan, että hakemusten määrän kasvua selittää esimerkiksi viime vuonna käyttöön otettu yliopistojen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku, jossa voi samalla kertaa hakea yhdeksään paikkaan. Osaltaan tilannetta selittää myös se, että Itä-Suomen yliopiston sisällä voi ainakin toistaiseksi hakea samoihin koulutuksiin Joensuun ja Kuopion kampuksille.

Aloituspaikkoja kolmella kampuksella on yhteensä noin 1 900. Tämä tarkoittaa, että paikan saa noin viidennes hakijoista. Valintakokeiden tulokset ovat selvillä viimeistään heinäkuun alkupuolella.