Gradutallista helpotusta valkoisen paperin kammoon

Teksti: Sini Melanen
Kuvat: Jarkko Kumpulainen
Heidi Silander sai gradutallista loppusysäyksen opinnäytetyönsä viimeistelyyn. Silander työskenteli opiskelunsa ohessa Juankoskella sosiaalityöntekijänä, ja jatkaa siellä nyt valmistuttuaan.

Gradutalli on tukiryhmä, jossa käsitellään konkreettisia gradun tekemiseen liittyviä asioita. Ryhmässä on mahdollista saada tiiviimpää vertaistukea ja ohjausta oman gradun tekoon, sekä helpotusta itsepintaiseen valkoisen paperin kammoon.
Kuopiolainen Heidi Silander sai gradutallista hyvän sysäyksen gradunsa loppuun saattamiseen.
”Gradutallissa sai niin sanottua mentaalivalmennusta, jossa pohdittiin gradun tekemisen prosessia sekä syitä siihen, miksi gradunteko saattaa viivästyä, ja miten siitä jumista pääsee eteenpäin”, Silander kertoo.
Silanderin gradu oli ollut tekeillä jo pari vuotta. Helpotus olikin suuri, kun muutama kuukausi gradutallin päättymisen jälkeen tutkinto napsahti opintorekisteriin.
”Ryhmältä sai vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta, mikä helpotti omaa työtä.”

Gradutalli on tarkoitettu gradunsa jo aloittaneille opiskelijoille, joilla gradun teko on pitkittynyt. Ryhmään on ilmoittauduttava joka syksy tapahtuvassa erillisessä haussa.
Ryhmän ohjaus lähtee ryhmäläisten tarpeista. Osa tapaamisista on intensiivisien viikonloppujen muodossa, jolloin keskitytään konkreettisesti gradun kirjoittamiseen. Ohjaajilta puolestaan voi saada vinkkejä ja neuvoja kirjoitusprosessiin.
Teologiaa Joensuun kampuksella opiskeleva Salla Hyrkäs sai kuulla Gradutallista wiikko-ärsykkeestä. Konsepti tuntui hyvältä, joten hän ilmoittautui mukaan.
”Tapaamisissa jokainen ryhmän jäsen kertoi mitä oli tehnyt edellisen tapaamisen jälkeen ja oliko saavuttanut asettamansa tavoitteet. Ohjaajat kommentoivat esimerkiksi tekstien ulkoasua ja kuinka asiayhteyksiä avataan”, muistelee tänä keväänä gradunsa valmiiksi saanut Hyrkäs.
Työtä tehdään pääasiallisesti ryhmissä, jonka lisäksi on myös mahdollista käydä yksilökeskusteluja gradutallin vetäjien kanssa. Ryhmät ovat monitieteisiä, joten tieteenalan sisällöllinen ohjaus on haettava oman oppiaineen ohjaajalta. Gradutallista voikin saada apua, jos oma ohjaussuhde on päässyt katkeamaan.

Gradutalliin on parhaillaan haku päällä. Gradutalli soveltuu erityisesti niille, jotka kokevat voivansa hyötyä ryhmämuotoisesta työskentelystä. Joskus muiden tuella on yllättävän suuri merkitys.
”Voin erittäin lämpimästi suositella gradutallia sellaisille, joilla gradun teko on syystä tai toisesta pitkittynyt, ja tilanne on ehkä jo alkanut stressata”, Silander summaa.
Tänä lukuvuonna gradutalli-ohjaajina toimivat Joensuun kampuksella lehtori Päivi Harinen ja yliopisto-opettaja Sirja Möttönen, sekä Kuopion kampuksella kliininen tutkija Tarja Välimäki ja opintopsykologi Katri Ruth. Ryhmät käynnistyvät, mikäli osallistujia on vähintään 7 kampusta kohti.

Joensuun Gradutalli-haku on käynnissä ja päättyy 16.9.2016 klo.15. Kuopion haku alkaa syyskuun aikana. Lisätietoja löytyy UEF:n Opintojen ohjaus -sivuilta.