Graduntekijä erotettiin plagioinnin vuoksi

Itä-Suomen yliopiston opiskelija erotettiin vuoden määräajaksi yliopistosta plagioinnin vuoksi. Opiskelijan gradun havaittiin vastaavan lähes täysin Tampereen yliopistossa vuonna 2001 hyväksyttyä tutkielmaa. Eroja löytyi käytännössä vain lauserakenteissa, joita on muokattu eroamaan alkuperäisestä. Yliopiston hallitus päätti erottamisesta kokouksessaan 8. lokakuuta. Opiskelijaa on yliopiston tiedotteen mukaan kuultu asiassa ja hän on jättänyt siitä oman selvityksensä. Opiskelijalla on vielä mahdollisuus viedä asia Kuopion hallinto-oikeuteen.

Opiskelijan erottaminen plagioinnin vuoksi on poikkeuksellista, vaikka plagioinnista jääkin aika ajoin väkeä kiinni. Aiemmin tilanteet on hoidettu opiskelijalle annetulla varoituksella. Edellinen erottaminen löytyy ajalöta ennen Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhdistämistä Joensuun yliopistosta vuodelta 2007.

Itä-Suomen yliopisto on hankkimassa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää. Uutisemme siitä: Plagiointi vaikeutuu ensi syksynä