Filosofian kuolema varmistui

Filosofia lakkaa pääaineena Itä-Suomen yliopistossa. Itä-Suomen yliopiston hallitus sinetöi filosofian jo varmana pidetyn kohtalon kokouksessaan tänään 28. syyskuuta. Nykyisillä filosofian opiskelijoilla on armonaikaa tutkintonsa suorittamiseen heinäkuun 2017 loppuun. Koulutusrakenteita myllerretään muutenkin uusiksi, kun yliopisto pyrkii keskittymään vahvoihin aloihinsa.
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan koulutusohjelmia tiivistetään yhdistämällä kandivaiheen pääaineita ja hakukohteita laajemmiksi kokonaisuuksiksi.
”Hakukohteita vähennetään merkittävästi juuri yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Filosofia ja osa oikeustieteiden pääaineista lakkaa. Lisäksi hakukohteista muodostetaan maantieteen ja ympäristön hakukohde, samoin yhteiskuntapolitiikka ja sosiologia yhdistetään yhdeksi hakukohteeksi”, rehtori Perttu Vartiainen kertoo.
Terveystieteiden tiedekunnassa yhdistetään lääketieteen laitoksen maisteriohjelmia ja hoitotieteen hakukohteita. Filosofisessa tiedekunnassa psykologia ja opinto-ohjaus yhdistetään soveltuvin osin.
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan fysiikan ja matematiikan laitosta jaetaan Kuopion kampuksella toimivaan sovellettuun fysiikkaan ja Joensuun kampuksen fysiikan ja matematiikan laitokseen. Tietojenkäsittelytieteen tulevaisuus on puntarissa yliopiston hallituksen kokoontuessa seuraavan kerran 28. lokakuuta.

Biotieteitä hajautetaan eri puolille yliopistoa. Osa biotieteen laitoksen toiminnoista siirtyy luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitokseen ja mahdollisesti ympäristötieteiden laitokseen. Kuopion kampuksen biotieteen laitoksen toiminnot siirretään pääosin terveystieteiden tiedekunnan lääketieteen laitokseen ja A.I. Virtanen-instituuttiin. Terveystieteiden tiedekuntaan halutaan luoda kansainvälisesti kiinnostava bioalan koulutusohjelma.
Uutena koulutusohjelmana käynnistyy Wood Science -niminen ohjelma, jonka tavoitteena on synnyttää puuhun liittyvää tutkimusta ja koulutusta.
”Wood Science painottuu Joensuuhun. Kaiken kaikkiaan luonnontieteitä vahvistetaan myös Joensuussa”, Vartiainen kertoo.
Hallintopalvelukeskusten ja muiden tukipalvelujen tehostamista ryhdytään selvittämään. Tiedekuntien tehtäväksi jää suunnitella vuoden loppuun mennessä, mistä voidaan höylätä rakenteita ohuemmiksi. Hallitus haluaa myös vähentää tilakustannuksia vähentämällä 10–15 prosenttia käytössä olevista tiloista.
”Tiloista on mahdollista säästää laadun kärsimättä.”