Facebook-ryhmä aktivoi opiskelijoita keskusteluun

Hitler kuulee Itä-Suomen yliopisto -ryhmään postatussa tuoreessa videossa Kuopion kampuksen pysäköintiongelmista. Kuva on ruudunkaappaus videosta.

Itä-Suomen yliopisto -ryhmä toimii opiskelijatoimintaa kiihdyttävänä alustana itäsuomalaisessa opiskelijayhteisössä. Ryhmän perustaja arvioi, että siellä on helpompi keskustella, kun ryhmä ei ole yliopiston tai ylioppilaskunnan ylläpitämä. – Pasi Huttunen, teksti

Nykyopiskelijat eivät yhtäkkiä vaikutakaan enää erityisen passiivisilta ja apaattisilta. Opiskelijaliikehdintä näyttää kiihtyvän Itä-Suomessa. Sen lisäksi, että edarivaalien äänestysprosentti kasvoi ylioppilaskunnista toiseksi eniten, ovat kuopiolaiset ainejärjestöt aktivoituneet virittelemään varjobudjetin ja –toimintasuunnitelman ja Joensuussa opiskelija-aktiivit ovat käynnistäneet Yliopisto on meijän –liikkeen. Savonlinnassa opiskelijat järjestävät tukikonserttia kampuksen säilyttämiseksi. Keskustelu kuhisee esimerkiksi Itä-Suomen yliopisto –ryhmässä Facebookissa.
Itä-Suomen yliopisto –ryhmä ei ole yliopiston tai ylioppilaskunnan ylläpitämä, vaikka monet ryhmään liittyjät alkuun niin kuvittelevat. Yli 4800 jäsentä keränneen ryhmän vahvuus piilee juuri siinä. Tuttu nimi houkuttelee liittymään, mutta ryhmä osoittautuukin paikaksi, jossa käydään vapaammin keskustelua kuin esimerkiksi ylioppilaskunnan tai yliopiston ylläpitämillä sivuilla. Asioita uskalletaan sanoa suoremmin ja keskustelussa on mukana laajempi skaala ihmisiä. Viimeisimmässä postauksessa tätä kirjoittaessa Adolf Hitler on kuullut Kuopion kampuksen pysäköintiongelmista.

”Alkujaan ryhmä luotiin lähes puoli vuotta ennen yliopistojen yhdistymistä Itä-Suomen yliopistoksi. Olennaisesti sen takia koska viralliset kanavat eivät samalla tavalla tarjoa ehdotonta yhdenvertaisuutta”, ryhmän perustaja, historian ja filosofian opiskelija Ari Tervashonka sanoo.
Siellä etsitään ja tarjotaan harjoittelupaikkoja, asuntoja, oppikirjoja ja vastaavia, mainostetaan tapahtumia, mutta välillä keskustellaan ylioppilaskunnan asioista ja korkeakoulupolitiikasta. Moderointi rajoittuu siihen, että roskaviestejä, epäeettistä mainontaa ja henkilökohtaisuuksiin menemistä ei sallita.
”Haluttiin tarjota sellainen paikka missä yliopiston henkilökunta ja opiskelijat ovat täysin samalla viivalla esimerkiksi ilmoitusten ja puheenaiheiden teon suhteen”, Tervashonka kertoo.
Tervashonka kertoo yllättyneensä siitä, kuinka kova tarve ryhmän tyyppiselle vapaalle tiedotus- ja keskustelualustalle on.
”Vaikuttavana tekijänä on ollut varmasti avoin lautakulttuuri ja pyrkimys siihen että kaikki informaatio on vapaasti jaettavissa, mikäli se noudattaa ryhmän sääntöjä. Säännöt on pyritty minimoimaan sen takia että erilaisten aiheiden jakaminen olisi tuolla kanavalla mahdollista”, hän jatkaa.

Esimerkiksi ISYY: Edunvalvonta voi kannattaa –niminen ylioppilaskunnan ylläpitämä ryhmä on kerännyt hiukan yli 400 jäsentä. Yliopiston FB-sivulla tykkääjiä on yli 6000 ja ylioppilaskunnan sivullakin yli 3800, mutta kuten Tervashonka huomauttaa, sivujen mekaniikka mahdollistaa vapaata keskustelua huonosti. Itä-Suomen yliopisto –ryhmä lienee tällä hetkellä yliopistoyhteisön paras kampusrajat ylittävä paikka vapaaseen verkkokeskusteluun.
”Ryhmän luomisella pyrittiin poikkitieteelliseen kampusten rajat ylittävään viestintään kaikkien yliopistolaisten välillä. Osittain tähän ideaaliin on päästy, osittain ei. Eli tältä osin työ on ja tulee aina olemaan kesken”, Tervashonka arvioi.

Edarivaaleista, Yliopisto on meijän –liikehdinnästä, kuopiolaisten ainejärjestöjen varjobudjetista, savonlinnalaisten kamppailusta kampuksen säilyttämiseksi sekä Kuopion kampuksen pysäköintiongelmista lisää 16. marraskuuta ilmestyvässä Uljaassa.