ESU huolestui Suomen lukukausimaksukokeilusta

Eurooppalaisten opiskelijakuntien kattojärjestö ESU vaatii Suomen hallitusta luopumaan lukukausimaksukokeilusta EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Kannanotossaan ESU kuvaa kokeilua tarpeettomaksi ja haitalliseksi.
”Lukukausimaksut ovat uhka sille korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle, jota Suomen hallitus on vuosien ajan voimakkaasti tukenut”, kannanotossa sanotaan.
”Maksut luovat esteitä kansainväliselle liikkuvuudelle ja maksut, joiden kohteena ovat vain ulkomaalaiset opiskelijat voidaan nähdä kansallisuuten perustuvaksi syrjinnäksi.”
ESU ilmaisee huolensa siitä, että Suomi näyttää seuraavan trendiä, joka on muualla Euroopassa jo todettu huonoksi.

Esimerkiksi Aalto-yliopistossa maksukokeilu näyttää tulevan kalliiksi. AYY:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Hanna Sauli kertoo blogi-kirjoituksessaan, että maksukokeilun tulot selvästi pienemmät kuin kustannukset. Kustannuksia syntyy stipendeistä, hallinnosta ja erilaisista kehittämistoimista.
”Vaarana onkin, että lukukausimaksujen karkottava vaikutus yhdistettynä korkeakoulujen kansainvälistymistavoitteisiin pakottaa käyttämään opiskelijoiden houkutteluun sellaisia varoja, jotka muuten voitaisiin käyttää parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien opiskelijoiden opintojen laadun parantamiseen. Samalla maksullisten ohjelmien opiskelijoista tulee etuoikeutettu ryhmä suhteessa muihin opiskelijoihin”, Sauli kirjoittaa.

Saulin esittelemät luvut Aallosta ovat masentavia. Vuodelle 2011 täyden lukukausimaksun maksavia opiskelijoita hyväksyttiin 14 kappaletta, mutta heistä saapui vain yksi. Tälle vuodelle hyväksyttiin 22 täyden maksun maksavaa ja taas saapui vain yksi. Sauli toteaakin suoraan, että lukukausimaksu karkoittaa opiskelijoita.

ESU gravely concerned about tuition fees development in Finland