Epävarma yhteiskunta pöydälle konferenssissa ja kirjassa

JOENSUU – Joensuussa nostetaan ensi viikolla tarkasteluun yhteiskunta, jossa keskeiset instituutiot ovat menettäneet mahdollisuuden luoda ihmisten elämään vakautta ja hyvinvointia. 30. toukokuuta alkava kolmepäiväinen kansainvälinen konferenssi Welfare in Porous Society kerää joukon työn, hoivan ja koulutuksen tutkijoita yhteen.
Konferenssi koostuu kolmesta päätapahtumasta sekä kahdeksasta työryhmästä, jotka käsittelevät eri näkökulmista työn, hoivan ja koulutuksen institutionaalisia muutoksia.
”Porous society eli huokoinen yhteiskunta viittaa yhteiskunnalliseen kriisiin, joka heijastuu sekä yksilötasolla koettuna äärimmäisenä epävarmuutena että myös rajuina poliittisina väliintuloina”, järjestäjät kertovat tiedotteessaan.
Konferenssin yhteydessä julkaistaan tiistaina 31. toukokuuta myös Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden julkaisema Yrittäkää edes! -kirja, joka esittelee näkemyksiä prekarisaatiosta Pohjois-Karjalassa.

”Prekarisaatio on tilanne, jossa modernien yhteiskuntien keskeiset instituutiot, eivät enää kykene välittämään suhdettamme maailmaan vaan jättävät meidät suoraan maailmasta tulevien voimien heiteltäväksi”, kirjan toimittajat toteavat tiedotteessaan.
Toimittajien mukaan instituutioiden ontuessa taka-alalle, työntyvät pintaan ihmislajin peruskysymykset: Kuinka selvitä hengissä, kuinka rakentaa tulevaisuutta ja mistä löytää edes hetkeksi turvapaikka.
Yrittäkää edes! tutkii haastattelujen, strategioiden ja kuljeskelujen kautta yrityksiä luoda vakautta elämään tilanteessa, jossa vanhat vakauden rakenteet toimivat pikemmin epävarmuuden lisäämisen kuin sen torjumisen välineinä. Epävarmistumista tarkastellaan muun muassa työn, koulutuksen, paikkakokemusten, muuttoliikkeiden ja hoivasuhteiden kautta.
Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa on vuodesta 2009 lähtien toiminut monitieteinen tutkimusprojekti ja monikeinoinen toimintaryhmä, jonka lähtökohtana on raivata esiin globaalien yhteiskunnallisten muutosten jälkiä paikallisesta maaperästä.

Kirjan ovat toimittaneet professori Eeva Jokinen, tutkijat Jukka Könönen ja Juhana Venäläinen sekä dosentti Jussi Vähämäki. Kirjan toimittajat ovat tavattavissa tilaisuuden yhteydessä. Kirjan teemoja ja avauksia kommentoi yhteisösosiaalitieteen professori Leena Eräsaari Jyväskylän yliopistosta.
Welfare in Porous Society -konferenssin järjestää Suomen Akatemian rahoittama Neljäs käänne -projekti yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Hyvinvointi, rajat ja muuttuva yhteisöllisyys -tutkimuskeskittymän kanssa.

Seminaariohjelma: www.porous-society.net/program
Puhujaesittelyt: www.porous-society.net/invited-speakers
Lisätietoa kirjasta: ”Yrittäkää edes!” Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa