Entä jos kaikki yritykset lopettaisivat?

Mitä tapahtuisi paikallistaloudelle, jos kaikki toimialan yritykset lopettaisivat äkillisesti toimintansa? Maailmanlopun mallin on kehittänyt tuoreessa väitöstutkimuksessa yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Eero Vatanen. Tutkimuksessa sovellettiin tuotosmallia paikallistalouden tasolla ensimmäistä kertaa Suomessa ja kehitettiin sitä samalla eteenpäin.
”Yleisesti tuotosmalli antaa vaikutusten välittymisestä realistisemman kuvan kuin perinteinen panos-tuotosmalli, kun tarkastellaan kokonaisen toimialan tai ison uuden yrityksen perustamisen tai poistumisen vaikutuksia alueen talouteen”, Vatanen toteaa.

Vatasen kehittämä tuotosmalli tarkastelee toimialan tuotoksen kokonaisvaikutuksia, eli välittömiä ja kerrannaisvaikutuksia. Se kuvaa kaiken sen tulon, joka taloudesta häviäisi ilman toimialan yrityksiä. Mallinsa tueksi Vatanen kehitti myös laskentamenetelmän, joka poistaa tuotoksien kokonaisvaikutuksiin sisältyvät päällekkäiset vaikutukset silloin kun toimialojan tarkastellaan yhtäaikaisesti.
”Mallin avulla voidaan arvioida suuntaa-antavasti, millaisia muutoksia elinkeinojen hiipuminen tai kasvu aiheuttaa talouteen”, Vatanen kuvailee tutkimustaan, mutta muistuttaa, että mallin soveltamista hankaloittaa paikallisten panos-tuotostaulukoiden laatimisen vaikeutuminen maakunnallisten panos-tuotostaulukoiden ikääntymisen vuoksi.
Tutkimuksessaan Vatanen tarkasteli metsään liittyviä elinkeinoja, mutta menetelmää voidaan hänen mukaansa soveltaa myös muille toimialoille. Vatanen arvioi muun muassa millaisia tulo- ja työllisyysvaikutuksia matkailulla, metsätaloudella, luontopalveluilla ja porotaloudella on Inarin paikallistaloudessa. Lisäksi menetelmän avulla arvioitiin Joensuussa sijaitsevan Metla-talon rakentamisen vaikutusten kohdentumista Pohjois-Karjalaan ja muualle Suomeen sekä vertailtiin puisen Metla-talon ja kuvitteellisen betonisen Metla-talon rakentamisten vaikutuksia.

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Eero Vatasen kansantaloustieteen alan väitöskirja Tuotosmalli panos-tuotosanalyysin välineenä – menetelmä, teoria ja paikallistaloudelliset sovellukset tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä on professori Hannu Tervo Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Mika Linden Itä-Suomen yliopistosta.
Eero Vatanen on valmistunut filosofian maisteriksi Joensuun yliopistosta vuonna 1986 ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi vuonna 1999. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkijana Itä-Suomen yliopistossa ja ulkopuolisena tutkijana Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun toimipaikassa.

Vatasen väitös: