ELY-keskus kohdistaa katseensa korkeasti koulutettuihin työttömiin

KUOPIO – Pohjois-Savon ELY-keskus aikoo panostaa entistä enemmän korkeasti koulutettujen työllistämiseen. Maakunnassa korkeasti koulutettujen työttömyys on lisääntynyt 13 prosentilla parissa vuodessa. Etenkin insinöörit, tradenomit ja luonnontieteellisen alan maisterit ovat saaneet katsella työmarkkinatilanteensa heikkenemistä.
Toisaalta työllisyystilannetta on heikentänyt talouden suhdanne ja sen lisäksi korkeasti koulutettujen työllistymismahdollisuuksia on heikentänyt julkisen sektorin supistuminen.
”Pohjois-Savon ELY-keskus kehittää TE-palvelujen välineitä, joilla voidaan vastata yritysten ilmaisemaan huoleen osaavasta työvoimasta sekä samanaikaiseen korkeakoulutettujen työllistymisen haasteeseen. Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu tuottavat ja kouluttavat erittäin hyviä ja monipuolisia osaajia. On koko alueen etu, että tämä osaaminen hyödyttää alueen elinkeinoelämää”, Pohjois-Savon ELY-keskuksen aikuiskoulutuspäällikkö Jan Blomberg toteaa.

Vuonna 2014 ELY-keskus ottaa erityishuomion kohteeksi nuorisotakuun kohderyhmän, eli 25-29 –vuotiaat vastavalmistuneet. Ely-keskus aikoo lisätä työnantajayyhteistyötä erityisesti pk-yritysten kanssa ja lisäksi se aikoo kilpailuttaa uudenlaisen työvoimakoulutuksen, jonka suunnitellaan sisältävän urasuunnittelua, oman osaamisen tuotteistamista ja markkinointia sekä projektityötaitoja ja ainakin osittain palkallista työharjoittelua.

”Nuorilla vastavalmistuneilla on paljon monipuolista ja modernia osaamista, jota yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää ja on valtavaa resurssien hukkausta, jos korkeasti koulutetuille nuorille ei löydy heidän osaamistaan vastaavaa työtä”, Blomberg sanoo.