Ellin mielestä vastuu asunnon hankkimisesta on opiskelijalla

Ulkomaalaisten opiskelijoiden hankaluudet asunnon etsimisessä ovat korostuneet tänä syksynä, kun asuntotilanne on muutenkin tiukka. Esimerkiksi Joensuun yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamaa hätämajoitusta on tänä syksynä käyttänyt yhteensä 14 henkilöä ja heistä viisi oli ulkomaalaisia opiskelijoita.

Joensuun yliopiston kansainvälisten asiain opintosihteeri Päivi Haltilahti kertoo, ettei ole tämän hetken tilanteesta selvillä, mutta pahimmillaan ulkomaalaisia opiskelijoita oli kodittomana parikymmentä.
”Useimmissa tapauksissa kyse on ollut siitä, että ulkomaalainen opiskelija ei ole hoitanut asiaa kunnolla. Esimerkiksi todistus opiskelupaikasta on voinut jäädä toimittamatta tai asuntotarjousta ei ole vahvistettu”, hän kertoo ja muistuttaa, ettei yliopisto ole asunnonvälitystoimisto.

Joensuun Ellillä kuluva syksy on ollut ensimmäinen vuosiin, jona kaikille tarvitseville ei ole löytynyt asuntoa. Silti Elliltä katsotaan, että tämänhetkinen tilanne ei ole erityisen huolestuttava.
”Meille tulee yliopiston puolelta vuosittain noin 300 ulkomaalaista opiskelijaa asuntoa hakemaan. Ammattikorkea mukaan luettuna luku on noin 500. Jos tällä hetkellä muutama ulkomaalainen opiskelija joutuu odottelemaan asuntoa lokakuulle tai marraskuulle, niin tilanne näyttää suhteellisen hyvältä”, asuntotoimistonhoitaja Minna Häyrynen Joensuun Elliltä pohtii.
Elliltäkin korostetaan, että vastuu asunnon hankkimisesta on opiskelijalla itsellään.
”Joidenkin vaihto-opiskelijoiden hakemukset tulivat aivan viime tingassa. Silloin ei ole realistista olettaa, että kämppä löytyisi heti”, Häyrynen huomauttaa.

Muutama vuosi sitten yliopisto otti aktiivisen roolin ulkomaalaisten opiskelijoiden majoittamisessa ja vuokrasi kaupungilta asuntoja. Ulkomaalaisia opiskelijoita on myös majoitettu yliopiston vierashuoneisiin.
”Tästä on luovuttu, sillä se on ollut liian hankalasti hallinnoitavaa”, Haltilahti sanoo.
Joensuun Ellikään ei pidä tarpeellisena, että yliopisto vuokraisi asuntoja esimerkiksi Elliltä ulkomaalaisia opiskelijoita varten.
”Riskinä olisi asuntokiintiön vajaakäyttö. Nykyinen järjestelmä on tehokkaampi”, Joensuun Ellin toimitusjohtaja Jarmo Ojalainen arvioi.