Ei ylimääräisiä opettajaopiskelijoita Joensuuhun

Teksti: Jussi Turunen
Kuvat: Pasi Huttunen
ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Tahvo Kekkonen (oik.) pitää päätöstä valitettavana, mutta ymmärrettävänä. Kuva vuodelta 2016.

Joensuuhun luokanopettajakoulutukseen kesäkuussa virheellisesti hyväksyttyjä hakijoita ei oteta opiskelijoiksi. Yliopisto tiedotti asiasta viime keskiviikkona muutoksenhakulautakunnan kokouksen jälkeen.

Perusteluna päätökselle oli, että kesäkuussa Opinpolku-palvelussa hakijoille näkynyt virheellinen tieto ei ollut hakijakohtainen päätös, vaan dekaanin päätöksen toteutusta. Muutoksenhakulautakunta linjasi, että ilman varsinaista dekaanin päätöstä ei hakijaa voida hyväksyä opiskelijaksi. Yliopiston tekemä tallennusvirhe ei siis oikeuta opiskelupaikkaan.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Tahvo Kekkonen pitää päätöstä ymmärrettävänä, mutta samaan aikaan valitettavana hakijoiden kannalta.

”Hakijat joutuivat tässä kärsimään yliopiston virheen takia, mutta mielestämme oli oikea päätös olla ottamatta näitä hakijoita sisään. Huomattavasti suurempi sisäänottomäärä olisi vaikuttanut koko vuosikurssin opiskeluun ja luokanopettajakoulutuksen laatuun. Jos ylimääräiset hakijat olisi otettu opiskelijoiksi, yliopiston olisi pitänyt samalla panostaa opetuksen resursseihin”, Kekkonen sanoo.

Itä-Suomen yliopistossa tapahtui myös toinen samanlainen tallennusvirhe erityisopettajahakijoiden valinnassa, joka paikattiin ottamalla sisään 17 opiskelijaa lisää. Joensuussa aloittaa 40 erityisopettajaopiskelijan sijaan 57 opiskelijaa.

”Aivan varmasti tästä kaikesta on tullut jonkinlainen kolhu yliopiston maineelle”, Kekkonen toteaa.

Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Matti Tolvasen mukaan jokainen 31 oikaisupyyntöä käsiteltiin erikseen, vaikka perusratkaisu kaikissa on sama.

Tolvanen näkee parannettavaa nykyisessä järjestelmässä.  Hänestä perusongelma on, että yliopiston henkilökunnalla ei ole mahdollisuutta tietojen tarkistamiseen, ja työntekijät on laitettu tekemään töitä liian nopeassa aikataulussa.

”Ei se niin pitäisi mennä, että hakija pääsee katsomaan keskeneräistä päätöstä. Tällaista ei olisi päässyt tapahtumaan, jos olisi ollut aikaa varmistaa, että tallennukset on tehty oikein”, Tolvanen kertoo.

Tolvanen arvelee tapahtuneen johtavan ainakin muutamiin kanteluihin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Nähtäväksi jää, mihin kantelut johtavat.

”Kyllähän tämä on tietyllä tavalla ennakkotapauksen luonteinen asia.”

Hakijat voivat valittaa asiasta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.