”Ei ole valtakunnallista filiaalientappolinjaa”

Kajaanin opettajankoulutuksen lakkauttaminen ei ole saanut Savonlinnan kampuksen väkeä odottamaan armonlaukausta. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston johtaja, professori Pertti Väisänen pitää Kajaanin tilannetta toistaiseksi yksittäistapauksena.
”Opetusministeriöllä ei ole mitään filiaalientappolinjaa, joten sinänsä ei huoleta. On tietysti totta, että yliopistojen suurempi autonomia, Opetusministeriön tulosohjaus ja taloudellinen tilanne asettavat paineita”, hän arvioi.
”Opetusministeriö edellyttää, että filiaalit liitetään hallinnollisesti osaksi emoyliopistoja. Se on meillä tehty. Savonlinna ei ole enää itsenäinen yksikkö vaan osa Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastoa.”

Yliopiston hiottua strategiastaan tutkimuksen vahvuusaloja aiemmasta viidestä kolmeen, jäi opettajankoulutus vahvuusalueiden ulkopuolelle. Sen sijaan yliopiston hallitus määritteli vahvistettaviksi aloiksi joitakin opettajankoulutuksen alueita. Kaikki vahvistettavat opettajankoulutuksen alat sijaitsevat Joensuun kampuksella. Tämäkään ei saa Väisästä heittämään kirvestä kaivoon Savonlinnan osalta.
”Se, että joitakin aloja päätetään vahvistaa ei tarkoita, että muut ajettaisiin alas. Savonlinnassa on esimerkiksi kotitaloustieteen ja käsityötieteen koulutusta toisena paikkana Suomessa. Lastentarhanopettajien koulutus on nousussa. Meilläkin lisättiin sinne paikkoja. Opettajankoulutus Savonlinnassa ei kilpaile Joensuun kanssa, vaan ne tukevat toisiaan”, hän perustelee.

Savonlinnan tulevaisuus näyttää nousevan tapetille tasaisin väliajoin ja Väisänen kertoo, että valtakunnallinen selvitys kasvatustieteen opetustarpeesta on taas tulossa.
”Näyttäisi siltä, että tarvetta yksikköjen vähentämiseen ei ole. Toisaalta aloituspaikkojen vähentyminen on väistämätöntä, jos ikäluokat pienenevät. En osaa sanoa, missä se kipuraja kulkee, että yksikköjä alettaisiin vähentää. On myös muistettava, että Savonlinnan filiaali on kaupungille hyvin tärkeä. Kun kaupungissa on paljon nuoria, välttyy Savonlinna auringonlaskun paikkakunnan leimalta.”

Savonlinnassa opiskelee opettajaksi noin 600 opiskelijaa.