Edustajistovaalien ehdokasmäärä laski

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa on lähes kolmannes vähemmän ehdolle asettuneita kuin edellisistä vaaleissa. Kaikilta kolmelta kampukselta ilmoittautui yhteensä 205 henkilöä ehdolle, kun edellisissä vaaleissa ehdokkaita oli 322.

ISYY:n pääsihteerin Pekka Koivaaran mukaan ehdokkaiden vähyys johtuu ensisijaisesti opintoaikojen rajaamisesta.

”Ehdokasmäärät ovat laskeneet kaikissa yliopistoissa Jyväskylää lukuun ottamatta. Sama ilmiö näkyy myös ainejärjestöjen toiminnassa. Vapaaehtoistyöhön on vaikea saada mukaan ihmisiä ja syy löytyy kahden tekijän yhdistelmästä, opintoaikojen rajaus sekä indeksiin sitomattoman opintotuen suhteellinen pieneneminen”, Koivaara pohtii.

Koivaara uskoo, että yhteiset asiat kiinnostavat edelleen, mutta opiskelijat käyttävät vapaa-aikansa entistä enemmän työntekoon opintotuen pienuuden vuoksi.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa ei noudateta kampuskiintiöitä. Näin ollen kampusten vallantasapaino järjestellään äänestysaktiivisuuden perusteella. Koivaara ei näe kuitenkaan, että edustajistovaaleissa käytäisiin taistoa paikkakuntien vallasta.

”Voihan siitä tietysti tehdä mielenkiintoisen kampusvalta-asetelman, mutta ei se ole minusta oleellista”, Koivaara toteaa.

Kampuskiintiöiden huomioimatta jättämisestä päättivät jo aikoinaan Kuopion ja Joensuun ylioppilaskuntien edustajistot. Lisääkö kiintiöttömyys sitten puolueiden valta-asemaa edustajistossa?

”Ei minusta, koska onhan meillä myös sitoutumattomien listoja, joissa on mukana ehdokkaita molemmilta kampuksilta. Toisaalta esimerkiksi Vihreillä oli edellisissä vaaleissa kampuskohtaiset listat, mutta nyt ne yhdistyivät”, Koivaara pohtii.

Vaikka edustajistossa käsitellään muun muassa tilakysymysten kohdalla paikallisia aiheita, on Koivaaran mukaan edaattorin pystyttävä tuolloinkin pohtimaan kantaansa kokonaisuuden kannalta.

Sähköinen ennakkoäänestys alkaa 25. marraskuuta ja päättyy 27. päivä. Varsinaiset äänestyspäivät ovat 1. ja 2. marraskuuta. Myös tuolloin äänestys tapahtuu sähköisesti.

Ehdokaslistat löytyvät ISYY:n Internet-sivuilta.

Oman ehdokkaan voi myös löytää vaalikoneella, joka avautuu Suomen ylioppilaskuntien liiton Internet-sivuille 17. lokakuuta.

Lisätietoa:
Vaalikuulutus