Edustajistoryhmiltä peukkua asuntobisneksille

Teksti: Pasi Huttunen
Kuvat: Jarkko Kumpulainen
Fortiksen edustajistoryhmän puheenjohtaja Henri Sormunen haluaa, että Uljaan paperilehdestä luopumista mietitään uudestaan. Myös Kylterit pitävät paperista luopumista taloudellisena riskinä.

Edustajisto on tyytyväinen Juho Ikosen hallituksen toimintaan. Kriittisin ryhmä, Itä-Suomen vihreä vasemmisto arvioi sekin hallituksen onnistuneen kohtalaisesti. Ryhmä Oikeiden Rosa Summanen paheksuu Uljaan ryhmäpuheenjohtajille tekemässä kyselyssä Ikosen kohtaamaa rankkaa kritiikkiä, mutta ryhmäpuheenjohtajien vastausten perusteella epäluottamusta ei ole havaittavissa. Parempaa tiedottamista hallitukselta tosin edelleen kaivataan.
ISYY:n kampusten välisen yhdenvertaisuuden koetaan toteutuvan hyvin, joskin osa on huolissaan Savonlinnan jäämisestä marginaaliin ja moni on huolissaan hallituksen Joensuu-enemmistöstä.

Taloudellista tilannetta pidetään vakaana, jopa niin vakaana, että Opiskelijan ISYY ja ryhmä Oikeat toivovat ISYY:n lähtevän nykyistä rohkeammin rahoitusmarkkinoille.
”Nähdäksemme ISYY on riittävän vakavarainen saadakseen itse sijoituslainaa. Sijoitustuottoja voisi esimerkiksi jakaa Sykettä-käyttäjien palveluhintojen alentamiseen”, Paavo Kyyrönen Opiskelijan ISYY -ryhmästä sanoo.
Ryhmä Oikeiden Summanen täsmentää samanlaista ehdotusta vielä niin, että hänen mukaansa ISYY:n tulisi ottaa lainaa 70 prosenttia sille myönnettävästä maksimista.

Itä-Suomen vihreän vasemmiston Antti Saarelainen puolestaan kritisoi ylioppilaskuntaa jäsenmaksurahojen imuroimisesta tilille makaamaan. Ivivan mukaan ylioppilaskunnan ei tarvitse olla huolissaan, vaikka joku vuosi olisikin alijäämäinen.
”Tilanne, jossa jäsenmäärä arvioidaan tarkoituksella alakanttiin ja näin ollen tehdään jatkuvaa ylijäämää on kestämätön. Toivomme ylioppilaskunnan taloudenpitoon myös entistä parempaa pitkäjänteisyyttä ja järjestöjen ja kerhojen entistä tehokkaampaa tukemista.”
Myös Puolueettomien Annika Juurikka kaipaa ISYY:n talouteen lisää suunnitelmallisuutta.
”ISYY:n tulisi laatia toimintansa tueksi keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma”, hän ehdottaa.
Perussuomalaisten ryhmän Jarno Lähteenmäki näkee myös synkkiä pilviä talouden yllä.
”ETA:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrän ennustettu romahtaminen vähentää sisään tulevien jäsenmaksujen määrää. Eräs jatkuvasti kasvava kulurakenne on organisaation henkilömäärän jatkuva kasvaminen. Voitaisiinko henkilöstöä irtisanoa tai käyttää tehokkaammin?”

Seuraavalta hallitukselta ryhmien puheenjohtajat eivät odota suuria irtiottoja. Sen toivotaan jatkavan nykyisen hallituksen työtä. ISYY:n hanketta opiskelija-asuntojen rakennuttamiseksi pidetään edustajistoryhmissä hyvänä, vaikka osa toteaa siihen sisältyvien riskien huolettavan.
”Hankkeen on oltava taloudellisesti järkevä ja realistinen”, Kyltereiden Sami Vihonen sanoo.
Uljaan tulevaisuus nousee esiin monen ryhmän vastauksissa. Ryhmä Oikeat haluaa seuraavan hallituksen lakkauttavan koko lehden. Keskeisten Tommi Anttalainen arvioi, että Uljasta voitaisiin kehittää ”kustannustehokkaampaan suuntaan”. Fortiksen Henri Sormunen puolestaan toteaa, että Uljaan paperilehden lakkauttamisen talousvaikutukset on arvioitava uudelleen. Myös Kylterit näkevät Uljaan paperilehden lakkauttamisen taloudellisena riskinä.