Edustajisto onnistui väistämään arvokeskustelun

Videoneuvotteluna käydystä kokouksesta tuli absurdia teatteria kun ISYY:n edustajisto väisteli keskustelua ja päätöksen tekemistä ISYY:n liittymisestä SETA:n kannattajajäseneksi. Lopulta päätös jätettiinkin pöydälle.
Edustajisto meinasi jo päästä huokaisemaan helpotuksesta, kun kävi ilmi, että esityksen vireille laittanut edaattori Juha-Pekka Reijonen (vas.) on kirjautunut poissaolevaksi, eikä siksi voi toimia edaattorina. SETA-kysymys tuli kokoukseen hallituksen esityksenä, joten sen käsittelyä voitiin jatkaa.
Käsittely piti sisällään pääasiassa keskustelua kokouskäytännöistä ja edustajiston joukosta vaadittiin myös arvokeskustelu-käsitteen konkreettisempaa määrittelyä. Kenties lähimmäksi arvokeskusteluntapaista keskustelun vei edaattori Jussi Airaksinen (vihr.), joka huomautti, että päätös suuntaan tai toiseen on voimakas kannanotto.

Ristiriidan kourissa kiemurteli myös Hobilesin puheenjohtajana Joensuussa toimiva Oikeiden Sami Kiiski, joka pitkän ja polveilevan puheenvuoron päätteeksi päätyi ehdottamaan, että ISYY voisi lisätä tiedotustaan SETAn kaltaisista seksuaalista tasavertaisuutta ajavista järjestöistä.
Loppujen lopuksi edustajisto päätti jättää pöydälle päätöksen kannatusjäseneksi liittymisestä ja siirsi arvokeskustelun tulevaisuusvaliokunnan käytäväksi.

Edustajisto päätti kokouksessaan 16. maaliskuuta myös muuttaa koulutus- ja sosiaalipoliittisen sihteerin sekä sosiaali- ja koulutuspoliittisen sihteerin nimikkeet edunvalvontasihteereiksi äänin 22–1.
Sääntömuutoksia ISYY:n sääntöihin hyväksyttiin useita. Jäsenet voivat jatkossa tehdä toivomusponsia, edustajiston jäsen voidaan valita puheenjohtajaksi, jos puheenjohtaja on esteellinen, varattomuutensa todistanut voidaan vapauttaa jäsenmaksusta ja lehtivaliokunta poistettiin säännöistä.