Demarijärjestöillä päinvastaiset ydinvoimakannat

Demarien nuorisosiivet dippaavat uistimiaan sekä ydinvoiman vastustajien että kannattajien lammikoihin. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry liittyi hiljattain mukaan Äänestä ydinvoima historiaan-kampanjaan, mutta Sosiaalidemokraattiset nuoret ry:n liittohallitus linjasi hiukan sen jälkeen, että luvat tulee antaa kaikille kolmelle ydinvoiman rakentamislupaa hakevalle.
”Kyse on suomalaisen työn ja hyvinvoinnin tulevaisuudesta. Ilman kohtuuhintaista ja toimitusvarmuudeltaan taattua energiaa teollisuus ei voi säilyä Suomessa”, toteaa Demarinuorten puheenjohtaja Heta Välimäki. ”Lisäksi kyse on ympäristöstä. Päästötön ydinenergia on tehokkain keino taistella ilmastonmuutosta vastaan.”
Kokoomusnuorten kanssa yhdessä tehdyssä kannanotossa Demarinuoret ilmaisevat huolensa myös ”viime aikoina lisääntyneestä populistisesta ydinvoiman vastaisuudesta.” Ydinvoimapopulistien piiriin lukeutuvaat Demarinuorten mukaan ilmeisesti myös demariopiskelijat. Tilanne on skitsofreeninen, sillä monet nuoret demariaktiivit ovat jäseniä kummassakin järjestössä.

Demarinuorten Itä-Suomen piirin puheenjohtaja Ville Tahvanainen toteaa, että sosiaalidemokraattisten opiskelija- ja nuorisojärjestöjen sisällä ydinvoimasta on keskusteltu paljon ja kannat eroavat toisistaan myös järjestöjen sisällä.
”Yksityishenkilönä vastustan ydinvoiman lisärakentamista. Järkevämpää on mielestäni panostaa energian säästöön ja uusiutuviin. Toisaalta näen hyväksi sen, että uskalletaan olla eri mieltä. Yksityishenkilönä jokaisella on oma kantansa, mutta ryhmässä on sitten ryhmän kanta”, hän selittää.
Tahvanainen muistuttaa, että SONK määritti ydinvoimakantansa jo marraskuussa liittokokouksessaan. Demarinuoretkin ovat puolestaan ilmaisseet myönteisen kantansa ydinvoiman lisärakentamiseen aiemminkin.
”Jossakin vaiheessa haetaan sitten kompromissi erilaisten kantojen väliltä”, hän arvelee.