Dekaani: Vanhat nuorten tukkona

Yliopistolaisten tulisi tehdä lyhyempiä uria yliopistossa, ehdottaa Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani Timo Jääskeläinen. Nykyisin ikääntyneemmät tutkijat ovat hänen mukaansa nuorempien ja kunnianhimoisempien tutkijoiden urakehityksen tukkona. Ikääntyneempien tulisikin siirtyä nykyistä enemmän yksityiselle sektorille uriaan jatkamaan.

”Olisi tarpeellista pohdiskella järjestelmää, jossa noin 60 vuoden ikäisenä, mutta viimeistään 65 vuoden iässä akateemiset ekspertit siirtyisivät yhteiskunnan muihin tehtäviin, joissa heidän asiantuntemustaan ja kokemustaan voitaisiin vielä hyödyntää. Kun tieteenpalo on sammunut, voi toki vielä myydä sielunsa yliopiston hallinnollisiin johtotehtäviin, mikäli kauppatavara osoittautuu hyväksi avoimessa kilpailussa näistä vakansseista”, hän pohtii johtoryhmän blogissa UEF intrassa.
”On vaikea uskoa, että yli 65 vuotias tutkija jaksaa enää ymmärtää 30 vuotta nuorempien nälkäisten tuloksen tekijöiden elämänmenoa ja rytmiä saatikka sitten arvoja, joille kuitenkin tulevaisuus pääasiallisesti rakentuu.”

Esimerkiksi hän nostaa oman tiedekuntansa ikäjakauman, jossa määräaikaisten työntekijöiden mediaani-ikä on 31 vuotta, mutta vakinaisten 56 vuotta.
”Vakinaisten muodostama eteenpäin siirtyvä jakauma muodostaa potentiaalivallin, johon määräaikaisten eteneminen pysähtyy.”