Budjettileikkaukset ajavat päätoimittajan muihin töihin

Uljaan päätoimittaja Veera Järvenpää on irtisanoutunut ja lopettaa työnsä 9. helmikuuta.
”Kypsyttelin ajatusta joululoman ajan ja ymmärsin, ettei minulla ole enää mahdollisuutta tehdä sellaista ylioppilaslehteä, jota minut palkattiin tekemään. Näen, että ISYY haki ammattimaisen journalistisen tuotteen perustamisella imagohyötyä, minkä seuraamuksia valtaapitävät henkilöt eivät osanneet mieltää. Itäsuomalaiselle nurkkakuntaiselle toimintakulttuurille kriittinen ja tiukka uutisointi on osoittautunut olevan liikaa”, päätoimittaja Veera Järvenpää toteaa.
Uljaassa oli vilpitön halu jatkaa laadukkaan ja journalistisesti korkeatasoisenylioppilaslehden tekemistä, mihin useat ihmiset olivat päätoimittajan saaman palautteen perusteella tyytyväisiä. Lisäksi suunnitelmissa oli laventaa sisältöä ja avustajakuntaa. Näin olisi vastattu kriittisten äänien luomaan kehityspaineeseen.
”Miellän, että edustajisto linjasi asian päättäessään lehden budjetista. Avustajavetoisen ylioppilaslehden tekeminen kolmen viikon ilmestymisaikataululla asettaa ylitsepääsemättömiä haasteita työn organisointiin. Lehden budjetista päätettäessä ei kuultu työntekijöitä, eikä luotettu meidän asiantuntemukseemme. Päätoimittajana en pysty tekemään Uljaaseen tyytyväisille enää laadukasta lehteä, enkä vastaamaan sisältöä kritisoivien asettamaan kehityspaineeseen. Kun työn tekemisen edellytykset on viety pois, on syytä siirtyä työmaalle, jossa voi aidosti keskittyä siihen mitä osaa”, hän jatkaa.
Uljaalle suunniteltiin alun perin myös AD:tä organisaatiosuunnitelmissa vuonna 2008, mutta siitä luovuttiin, koska päätoimittajalla oli tarvittava osaaminen. Siviilipalvelusmiehenä oli graafikko, mutta tämän lähdettyä päätoimittaja on tehnyt kolmen ihmisen työt.
”Kun lehden konseptia muutetaan vuoden päästä rekrytoinnista, se on hyvin lyhytnäköistä työnantajapolitiikkaa. Seuraukset konkretisoituvat nyt päätoimittajan lähtöön. Lehden linjaa kritisoineet ovat antaneet minulle kaikkein suurimman ainekset ammattitaitoni kehittämiseen.”
Väistyvä päätoimittaja korostaa, ettei kritiikki ole syy lähtöön, vaan edustajiston päätös leikata resursseja.
”Ylioppilaskunnan työnantajapolitiikka on kuin uusliberalistinen sosiaalitukijärjestelmä, joka ei anna ihmisen jäädä makaamaan tuleen vaan kannustaa häntä eteenpäin. Tästä olen suunnattoman kiitollinen”, Järvenpää sanoo.
Uljaan toisen numeron ilmestyttyä maaliskuussa 2008 KYY:ssä pidettiin iltakoulu, jossa pääsihteerin on kerrottu ohjeistaneen edaattoreita, että lehden rahahanat voi aina lyödä kiinni, jos linja ei miellytä.
”Näin ISYY:n edustajisto on nyt toiminut. Itse arvioin, että harvaa ammattijournalistia kiinnostaa opiskelijapolitiikan hiekkalaatikkoleikki. Heitä ohjaa vilpitön halu tehdä työtään”, Järvenpää arvioi.
Suomen laissa päätoimittaja vastaa lehden sisällöstä ja myös päättää lehden sisällön. Jos edustajisto, hallitus tai lehtivaliokunta pyrkii puuttumaan millään lailla lehden sisältöön, se toimii laittomasti.
”Tämä kannattaa pitää mielessä hiekkalaatikolla. Aikuisten maailmassa asioita ohjaavat lait, eikä työntekijöitä mielletä luottamushenkilöiksi, joiden irtisanomisesta jokainen urpo saa lausua mielipiteensä ääneen. Toivottavasti jatkajalleni ymmärretään antaa edes jonkinlainen työrauha.”