Biologian laitosjohtaja toivoo opiskelijoiden kirittävän toisiaan

”Meillä on kirjoilla puolisensataa keskimääräistä valmistumisaikaa selvästi hitaammin opintojaan suorittanutta ja kaikkien etu on että jokainen heistä valmistuisi”, biologian laitoksen johtaja Raine Kortet perustelee tarvetta kannustamiselle ja jatkaa, että viivästyksiin on monia syitä. Monen kohdalla syynä on suorittamaton ruotsin kurssi.

Biologian laitoksen johtaja haluaa viestissään opiskelijoiden kannustavan toisiaan valmistumaan nopeammin. Opiskelijoista moni on kokenut viestin painostukseksi ja harmistui. – Pasi Huttunen, teksti & kuva

Biologian laitoksen johtaja Raine Kortetin viesti opiskelijoille on herättänyt pahennusta. Viestissään hän kannustaa opiskelijoita ”herättelemään ’paheksuvaa’, mutta samalla kannustavaa asennetta suhteessa ns. ikiopiskelijuusilmiöön”. Kortetin mukaan moni opiskelijoista ei ole ollut tietoinen laitoksen rahoituksen saamisen perusteista, joten tiedottaminen oli tarpeen, mutta hän myöntää, että viestin sävy oli huono. Hän on lähettänyt opiskelijoille selventävän ja pahoittelevan viestin.
”Ajatuksena ei ole paheksua opinnoissaan viivästyneitä yksittäisiä opiskelijoita, vaan se että ymmärrettäisiin, että opintojen viivästyttämisellä tuotetaan hallaa opiskelijoille itselleen ja samalla myös laitokselle”, hän painottaa.
Opiskelijoiden tulisi hänen mukaansa ottaa kandidaatin- ja maisterintutkintonsa ulos heti kun opinnot ovat valmiita, sillä suoritetut tutkinnot tuovat rahaa. Lisäksi laitos saa rahaa opiskelijoista, jotka suorittavat opintoja vähintään 55 opintopistettä vuodessa.
”Meidän tiedekunnassa tämä tulo on n. 5000 €. On toivottavaa, että opiskelijat olisivat tämän tiedon pohjalta entistä motivoituneempia suorittamaan tehokkaasti opintojaan siten, että vähintään 55 op vuodessa toteutuisi”, Kortet kirjoitti kuohuttaneessa viestissä.

Laitoksen opetuksenkehittämisryhmässä on kaksi opiskelijaedustajaa ja ryhmässä on pohdittu keinoja positiivisesti kannustaa. biologian opiskelijoiden ainejärjestö Mikrovilluksen puheenjohtaja Janne Ojala toteaa, että laitoksen johtajan lähettämä viesti ei ole linjassa käydyn keskustelun kanssa.
”Laitoksemme johtaja pyrki viestissään ajamaan opiskelijoita eteenpäin kepillä eikä porkkanalla. Tämä oli ensimmäinen yhteydenotto laitokselta opiskelijoille asian tiimoilta. Viestin huono sävy sai meidät harmistumaan ja pettymään laitoksemme johtajan toimintaan.”, hän toteaa.
Biologian laitoksen oppiainevastaavan, yliopistonlehtori Eeva Kuuselan mukaan opiskelijan ei tarvitse kantaa vastuuta laitoksen taloudesta vaan vain omien opintojensa etenemisestä. Suunnitteilla on ”positiivisia” keinoja kannustaa opiskelijoita. Näitä ovat haalarimerkki, joka myönnetään 55 opintopisteen suorittamisesta vuodessa sekä vuosittaiset kandikahvit.

Opetukseen on biologian laitoksella Kuuselan mukaan panostettu. Laitos sai tammikuussa yliopiston myöntämään opetuksen ja ohjauksen laadun kannustinrahan hankkeelle, jossa pyritään parantamaan biologian opiskelijoiden työelämäosaamista.
Niin laitoksen johtaja, oppiainevastaava kuin ainejärjestön puheenjohtajakin arvioivat, että opintojaan tarkoituksella viivyttäviä ”ikiopiskelijoita” on hyvin vähän.
”Saadaan lapsia, ollaan töissä, tehdään sijaisuuksia, voi olla elämäntilanteessa jotain”, Kuusela listaa syitä opintojen viivästymiseen.
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa on käynnissä yt-neuvottelut, jotka koskevat myös biologian laitoksen koko henkilökuntaa.