Avoin kirje Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle

Teksti: Ari J. Tervashonka

Edellinen hallitus päätti kauden viimeisessä kokouksessa yliopiston lehden Uljaan paperiversion lakkauttamisesta kahden vuoden aikataululla. Kritisoin tätä päätöstä ja toivon että uusi edustajisto pyörtää tämän harkitsemattoman päätöksen. Yliopiston lehden paperiversion lakkauttamisesta koituu enemmän kuluja, kuin saatavia menoja. Lehden paperiversion mainostuloilla ei makseta ainoastaan 10.000 kappaleen vuosittaiset painokulut, mutta myös rahdista sekä mainosmyynnistä koituneet kulut.

Toinen asia mikä päätöksessä olisi pitänyt nähdä keskeisenä seikkana on, että Uljas sattuu olemaan opiskelijoiden edunvalvontaa valvova lehti. Tämä on lehden keskeinen agenda, kuten tulisi olla ylioppilaskunnan edustajistonkin pyrkimys. Kysymys kuuluu, onko edustajiston sydämen asialla opiskelijoiden edunvalvonta vai ei? Turha politikointi ja säätäminen syö uskottavuutta. Uljas ei ainoastaan ilmesty kaikilla Yliopiston kampuksilla fyysisenä versiona, sen lisäksi lehteä jaetaan kampuskaupungeissa. Tämä on osoitus siitä intellektuellista hyvästä, mitä yliopiston opiskelijat voivat yliopistossa tuottaa yhteiskunnalle. Vasta-argumenttina voidaan aina heittää se, että lehti voi nettiversionakin toimittaa vastaavia tehtäviä. Kuitenkin se, että puoli-ilmainen lehti painokuluihin ja mainostuloihin suhteutettuna yritetään lakkauttaa, ei käy mihinkään järkeen. Entä jos paperiversio lakkautetaan? Lehden mainostulot laskevat, eikä paperiversion lakkauttamisella saavuteta niitä säästöjä, mitä päätöksellä lähdettiin hakemaan. Ainakin toivon että päätöksessä on ollut kyse säästöistä, koska mikä tahansa muu syy on ristiriitainen syy edustajiston tärkeimmälle tehtävälle, opiskelijoiden edunvalvonnalle.

Jos uusi edustajisto ei ryhdy toimiin Uljaan paperiversion pelastamiseksi, tästä seuraa että lehden nettiversion tuottamisen hinta opiskelijoille kallistuu. Tästä saattaa myöhempinä vuosina seurata puheita koko lehden lakkauttamisesta, mikä on vielä lyhytnäköisempi teko kuin käsillä oleva. Katsoisin että edustajisto tarvitsee kipeästi kaikkia opiskelijoiden edunvalvontaa puoltavia asioita. Lehden, aktiiviset ihmiset, tiedotuksen väylät sekä hyvin informoidut opiskelijat. Terveisinä uudelle Itä-Suomen yliopiston edustajistolle, tehkää järkeviä faktoihin perustuvia päätöksiä, ei tyhjää politiikkaa.

Parhain terveisin.
Ari J. Tervashonka
Ylioppilaskunnan jäsen
Joensuu

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Uljaassa 1/2016

Edustajiston jäsenten Sami Gabbouj:n, Aleksi Hiltusen, Paavo Kyyrösen & Sami Vihosen vastine kirjoitukseen