Akateeminen rehtori: Alan vaihtamista ei tarkoitus hankaloittaa

OPISKELIJAVALINNAT – Korkeakoulujen valintajärjestelmän uudistaminen ei Itä-Suomen yliopiston akateemisen rehtorin Jukka Mönkkösen mukaan tule vaikeuttamaan alanvaihtoa. Jos vastaanotit opiskelupaikan tänä vuonna, vaikuttaa se siihen, missä kiintiössä haet, jos hakijakiintiöt otetaan käyttöön.
”Alan vaihtamista ei ole tarkoitus hankaloittaa, vaan sen on tarkoitus tapahtua vain eri väyliä myöten. Olennaista on, että vaihtaja ei voi enää viedä aloituspaikkaa ensimmäistä paikkaansa hakevalta”, hän vakuuttaa Savon Sanomissa.

Rehtori tarkoittaa kaksivaiheista uudistusta, jossa ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut ottavat käyttöön yhteisen valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän, jossa haetaan enimmillään kuuteen eri kohteeseen. Valinnan läpäistyään voi vastaanottaa yhden opiskelupaikan. Toisessa vaiheessa, aikaisintaan vuonna 2016 otettaisiin käyttöön ensimmäistä paikkaansa hakevien kiintiöt, eli etusija annettaisiin niille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet siihen johtavaa opiskelupaikkaa. Alan vaihtaminen mahdollistettaisiin korkeakoulujen sisäisillä siirtymäväylillä.
”Korkeakoulujen opiskelijavalintoja koskeva lainsäädäntö on tullut voimaan tämän vuoden alusta, joten käytännössä jo tänä vuonna vastaanotetut opiskelupaikat vaikuttavat siihen, missä kiintiössä hakija hakee siinä vaiheessa kun kiintiöt tulevat käyttöön”, Mönkkönen muistuttaa.

Tarvetta uudistukselle hän perustelee sillä, että nykyisellään liian moni opiskelupaikka menee sellaiselle, jolla jo on opiskelupaikka. Hän huomauttaa, että Itä-Suomen yliopistoon vuonna 2013 hakeneista noin 30 prosentilla on joko aiempi yliopistollinen opiskelupaikka tai ylempi korkeakoulututkinto. Koko maan tasolla yliopistoissa menee rehtorin mukaan 7000 aloituspaikka tällaisille hakijoille.
”Tämä kuormittaa koulutusjärjestelmää, lyhentää työuria ja ennen kaikkea estää nuorten sujuvaa siirtymistä lukiosta korkeakoulutukseen”, hän toteaa.