Ainejärjestötoiminta ei houkuta kaikkia

Juuso Myller on ennen puheenjohtajakauttaan toiminut myös Echo ry:n sihteerinä kaksi vuotta, mutta nyt hallitusvastuut ovat jäämässä taaksepäin.

Ainejärjestöjen vuoden 2019 toimikauden hallituksien jäseniä on valittu syyskokouksissa loka- ja marraskuussa. Ainejärjestöjen jäsenmäärät ja aktiivisuus vaihtelevat paljon, ja osalla ainejärjestöistä on jopa y-tunnus.

”Opiskelijat eivät välttämättä tiedä mitä kaikkea hallituslaisten työhön kuuluu tai he ehkä kuvittelevat hallituksessa työskentelyn olevan rankempaa ja vaativampaa kuin se onkaan. Me olemme pieni ainejärjestö, työtä on muihin verrattuna vähän”, vieraiden kielten ja kääntämisen sekä yleisen kielitieteen opiskelijoiden ainejärjestö Lingtwisti ry:n puheenjohtaja Asta Munnukka sanoo.

Puheenjohtajan pestin lisäksi Munnukka on toiminut kv-vastaavana, tapahtumavastaavana, viestintävastaavana, varapuheenjohtajana sekä rahastonhoitajan sijaisena.

Uuden hallituksen kasaan saaminen huolestuttaa Munnukkaa vielä viikkoa ennen kokousta, sillä viime vuonna se vaati kolme kokousta. Moni jo toiminnassa mukana ollut valmistuu, eivätkä he voi enää jatkaa tehtävissään.

Myös aineenopettajien ainejärjestö Joraus ry:n hallitukseen ei saatu vaadittavaa neljää jäsentä ensimmäisessä kokouksessa.

”Tiedotus siitä, mitä hallitus oikeasti tekee, vaikuttaa osaltaan ihmisten halukkuuteen lähteä mukaan toimintaan. En tiedä vaikuttavatko ainevalinnat myös opiskelijoiden mielenkiintoon ainejärjestötoimintaa kohtaan. Kun olemme kieltä opiskelevia humanisteja, on mahdollista, että kaikilla ei ole niin suurta kiinnostusta ainejärjestötoimintaa kohtaan”, englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Echo ry:n puheenjohtaja Juuso Myller arvioi.

Myller kertoo, että hallitus on saatu kasaan ongelmitta, mutta halukkaita ei ole ollut välttämättä niin paljon kuin muissa yhtä suurissa ainejärjestöissä. Vaikka Echo on jäsenmäärältään melko suuri ainejärjestö, Myller kuvailee sen hallitusta siihen nähden suppeaksi, vaikka tapahtumavastaavan työtaakkaa on ensi kaudeksi jaettu kahdelle.

”Itse olin ensin mukana Optimin tiimitoiminnassa, jonka jälkeen jatkoin hallitukseen, sillä Optimista oli tullut tärkeä osa Joensuun arkea. Juuri yhteisöllisyys ja opiskelijoiden aktiivinen käynti tapahtumissa luovat mielestäni meillä osallistuvaa ja toimeliasta porukkaa ja on suurin syy hallitukseen hakijoiden määrään”, Joensuun kampuksen kauppatieteilijöiden ainejärjestön Optimi ry:n fuksi- ja liikuntavastaava ja tuleva puheenjohtaja Stella Laukkanen kertoo.

Laukkanen kertoo ainejärjestötoiminnan tarjoavan tilaisuuden harjoitella kauppatieteilijöille työelämän kannalta tärkeitä taitoja, kuten vastuun ottamista, tiimityöskentelyä, johtamista, budjetointia ja verkostoitumista.

Munnukka tuo esille, että ISYYn järjestämästä ainejärjestökoulutuksesta ja rahastonhoitajana toimimisesta voi olla hyötyä myös tulevaisuudessa omassa yritystoiminnassa, joka nousee monesti esille kääntäjien opinnoissa.

”Ei tätä hommaa tehdä opintopisteiden tai CV-merkinnän takia, vaan enemmän siitä omasta mielenkiinnosta järjestötoimintaan, oman itsensä kehittämisen vuoksi ja opiskelijoiden hyväksi”, Myller sanoo.

Teksti: Riina Kurki
Kuva: Risto Takala