Ainejärjestöjytky ISYY:n edustajistovaaleissa

The international students are undoubtedly making an impact here at ISYY. Laura Carman, an international student and a Social Democratic Students candidate, couldn’t help but sing Survivor’s Eye of the Tiger at the election night party even before the results were in. Finally, she burst with joy when it became clear she was to be a new member of the Representative Council. Two other international students hold seats in the Representative Council besides her.

Ainejärjestöt voittivat ISYY:n edustajistovaalit. Tasapaino kellahti puoluepoliittisten niukasta johtoasemasta sitoutumattomien eduksi. Samalla edustajisto kansainvälistyi. – Pasi Huttunen, teksti & kuva

Puoluepoliittisesti sitoutumattomat ryhmät voittivat edustajistovaalit niin valtakunnallisesti kuin ISYY:ssäkin. ISYY:ssä menestyivät erityisesti ainejärjestöihin liittyvät listat, jotka saivat edustajistoon yhteensä 13 paikkaa. Puoluepoliittisesti sitoutumattomilla ryhmillä on nyt hallussaan 21 edustajistopaikkaa siinä missä puoluepoliittisilla on 18. Edellisissä vaaleissa vastaava jakauma oli 19 paikkaa sitoutumattomilla ja puoluepoliittisilla 20. ISYY:n edustajistossa on 39 paikkaa.

ISYY:n 4. joulukuuta aloittavassa uudessa edustajistossa sitoutumattomista kuopiolaisten lääketieteilijöiden ja hammaslääketieteilijöiden DeeKu sai kuusi paikkaa, farmasian opiskelijoiden Fortis kolme paikkaa, maantieteen, yhteiskuntamaantieteen sekä ympäristöpolitiikan ja -oikeuden opiskelijoiden Tombolo yhden, kauppatieteilijöiden Kylterit kolme, International Students yhden, Puolueettomat neljä ja Opiskelijan ISYY kolme. Puoluepoliittisista Vihreällä listalla on kolme paikkaa, Oikeilla kaksi, Perussuomalaisella listalla yksi, Keskeisillä kolme, demariopiskelijoilla kolme ja Itä-Suomen vihreällä vasemmistolla kuusi.
Nyt käytyjen vaalien selkeimmät häviäjät ISYY:ssä ovat Oikeat ja Puolueettomat, joista molemmat menettivät kolme paikkaa.

Eniten ääniä, 103, sai lääketieteen opiskelija Henna Räisänen DeeKusta ja toiseksi eniten, 88, tietojenkäsittelytieteen opiskelija Paavo Kyyrönen Opiskelijan ISYY:stä.
ISYY:n edustajisto ei ole koskaan ollut yhtä kansainvälinen kuin nyt valittu. Isaac Adaam meni läpi International Students –ryhmänsä ainoana ehdokkaana ja kaksi, Wagar Zafar ja Laura Carman, Demariopiskelijoiden kolmesta läpi menneestä on kv-opiskelijoita. Zafar sai vaaleissa kolmanneksi suurimman äänisaaliin, 87 ääntä.

Valtakunnallisesti sitoutumattomat ryhmät jyräävät vielä selkeämmin. Koko maassa tarjolla olleista 478 edustajistopaikasta sitoutumattomien hallussa on nyt 377 paikkaa, eli lähes 79 prosenttia. Puoluepoliittisista suurimpana ryhmänä valtakunnallisesti jatkaa vasemmisto. Eniten kannatustaan kasvatti vihreät.

Lue myös: Nukkuvien puolue menetti asemiaan edarivaaleissa

ISYY:n edustajistovaalien tulokset
Valtakunnalliset tulokset