Uljaat tekijät

Joona Sipi, Anni Ylönen ja Meri Parkkinen löysivät Uljaasta yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineen ja ilmaisukanavan luovuudelleen.

Uljaan avustaminen tarjoaa mahdollisuuden saada ilmaista opetusta lehtialasta ja rehellinen palaute työstä auttaa kehittymään kirjoittajana ja kuvaajana. Osallistumiselle ei yleensä ole muita esteitä kuin oma epävarmuus. Jussi Turunen, teksti & Joona Sipi, Anni Ylönen ja Meri Parkkinen, kuvat

Jokaisen yliopisto-opiskelijan on hyvä osata laatia ytimekäs ja kieliopillisesti virheetön teksti, sillä nykyiseen työelämään kuuluu medialle tiedottaminen. Koska Pohjois-Karjalassa ei ole varsinaista journalismin tai tiedotusopin koulutusta. Ylioppilaslehden tarjoama matalan kynnyksen väylä lehtikirjoittamiseen kannattaa hyödyntää, jos ala kiinnostaa tai haluaa muuten vain oppia kirjoittamisen käytäntöjä. Ylioppilaslehti Uljasta avustavat vuosittain kymmenet ainutlaatuiset opiskelijat. Osa elättelee toiveita toimittajan ammatista, osa taas haluaa kokeilla, miltä lehteen kirjoittaminen ja kuvaaminen tuntuvat, ja pystyykö niihin ilman aiempaa kokemusta.
Erityisopettajana Tampereella työskentelevä Joona Sipi on opiskeluaikanaan pääasiassa kuvannut Uljaaseen, mutta myös kirjoittaminen on sujunut riittävän kannustuksen seurauksena.
”Kuvaamisen lisäksi tein myös pieniä kirjoituksia. Ennen kaikkea sain lehden tekijöiltä rohkaisua omaan tekemiseen. Palautteen saaminen oli tärkeää, myös kriittisen, sillä ainoastaan rehellinen palaute auttaa kehittymään”, Sipi kertoo.
Hänestä avustajaksi haluavan kannattaa tutustua muihin ylioppilaslehtiin, jotta saa käsityksen, kuinka niihin yleensä kirjoitetaan ja mitä aiheita niissä käsitellään. Myös omia ideoita kannattaa olla, sillä usein keskeneräiseltä vaikuttanut ajatus jalostuu vakituisten työntekijöiden ja muiden avustajien päässä valmiiksi juttuideaksi yhteisen keskustelun kautta.
”Omaa tietämättömyyttä ei pidä pelätä. Toimittajan työ on ottaa selvää, uskaltaa kysyä ja olla kiinnostunut. Kukaan ei oleta, että toimittajan pitäisi valmiiksi itse tietää kaikki”, Sipi rohkaisee.
Intohimoinen kirjoittajanalku voi saada nopeasti tehtäväkseen isojakin artikkeleita, mutta Sipin mukaan ennen sitä täytyy tavallisesti tehdä pienempiä juttuja osoittaakseen olevansa luottamuksen arvoinen.

Ensimmäistä vuotta kulttuuriantropologiaa Joensuun kampuksella opiskeleva Meri Parkkinen alkoi avustaa Uljasta tänä syksynä. Ensimmäisinä töinään hän pääsi haastattelemaan rehtori Perttu Vartiaista sekä opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurua.
”Haastattelun teko jännitti kohtuullisen paljon, sillä minulla ei ollut aiempaa kokemusta lehtityöstä. Tavallaan minä kokeilen, sopivatko nämä hommat minulle”,
Parkkinen toteaa. Hän on ollut tyytyväinen saamaansa opastukseen ja palautteeseen.
”Yksikään juttu ei ole vielä mennyt sellaisenaan läpi, mutta nyt alkaa hahmottua pohja, miten tehdään uutisia.”
Kirjoittamiseen intohimoisesti suhtautuva Parkkinen toivoo oppivansa lehden avustamisesta rentoutta haastatteluiden tekoon ja sitä, kuinka keksiä kysymyksiä sitä mukaa, kun keskustelu etenee.

Anni Ylönen opiskelee Kuopiossa kolmatta vuotta sosiaalityötä ja hän on avustanut Uljasta koko opiskeluaikansa. Lehtikirjoittaminen kiinnostaa, vaikka hän ei tähtää toimittajaksi.
”Haluan jutuillani vaikuttaa ihmisiin, mutta toisaalta suhtaudun avustamiseen ihan harrastuksena. Olen parempi ilmaisemaan itseäni kirjallisesti kuin suullisesti”, Ylönen naurahtaa.
Hän on oppinut lehtikirjoittamisen sääntöjä yrityksen ja erehdyksen kautta, mutta myös asettuminen lukijan asemaan on hänestä auttanut pitämään oman kirjoittamisen selkeänä. Uutisen laatimisen perusteet alkavat hiljalleen olla hallussa.
”Jos tekstissä on enemmän kuin kaksi vaikeaselkoista sanaa, lukija ei enää jaksa kiinnostua. Olen oppinut tiivistämään tekstiä ja se näkyy esimerkiksi esseetä tehdessä, joten lehtityöstä on mielestäni hyötyä myös opiskelussa.”
Ylösestä parasta ovat ihmiset, joihin tutustuu juttukeikoilla.
”Haastattelujen yhteydessä tapaa hienoja tyyppejä erilaisilta elämänaloilta. Uutta oppii koko ajan. Ei sitä muuten tulisi perehdyttyä johonkin asekaupan kaltaiseen aiheeseen.”

Lue myös: Uljaat kriitikot
Haluatko tekemään Uljasta: Uljaan avustajaksi?