Tenttikirjojen puute herättää tyytymättömyyttä

Vain 18 prosenttia Joensuun yliopiston opiskelijoista on tyytyväisiä tenttikirjojen riittävyyteen. 43 prosenttia opiskelijoista kokee opiskelun stressaavana. Suuri enemmistö, 92 prosenttia opiskelijoista on kuitenkin tyytyväisiä Joensuun yliopistoon ja kampukseen opiskeluympäristönä. Tulokset selviävät työryhmän 27.3. vararehtori Teuvo Pohjolaiselle luovuttamasta raportista.

Joensuun kampus koetaan turvalliseksi paikaksi ja henkilökunta mielletään ystävälliseksi ja asiantuntevaksi.

”Opiskelijoiden kesken näyttäisi vallitsevan hyvä yhteishenki”, raportissa todetaan.

Tiedekuntien välillä ilmeni joitain pieniä eroja. Kauppa- ja oikeustieteiden opiskelijoita voi pitää kaikkein tyytyväisimpänä opiskeluympäristöönsä. Kasvatustieteilijät taas erottuvat kaikkein kriittisimpinä pedagogisen opiskeluympäristönsä arvioinnissa.

Tenttikirjojen puutteen lisäksi tyytymättömyyttä herättää opetuksen epätasainen jakaantuminen lukuvuoden aikana, erilaisten oppimistapojen riittämätön huomiointi, kurssipalautteen heikko toimivuus ja yksilöllisten tarpeiden riittämätön huomiointi. Opetustilat koetaan vetoisiksi ja kylmiksi.

”Joensuun yliopiston opiskelijat ovat selvästi tyytyväisempiä opiskeluympäristöönsä kuin valtakunnallisen ”Opiskelijan yliopisto 2008” -selvityksen perusteella voisi olettaa”, työryhmä toteaa raportissaan.