Tasa-arvoinen avioliittolaki aloite pian eduskunnan käsittelyssä

EDUSKUNTA – Tasa-arvoista avioliittolakia ajava kansalaisaloite tulee eduskunnan käsittelyyn todennäköisesti tulevan viikon perjantaina. Tahdon2013-kampanjan vauhdittama kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista keräsi jo ensimmäisenä päivänään 100 000 ihmisen allekirjoituksen. Lopulta nimiä kertyi 160 000, kun aloitteen viemiseen eduskuntaan vaaditaan 50 000 nimeä. Aloitteessa esitetään rekisteröidyn parisuhteen poistamista ja kaikkien parisuhteiden asettamista samalle viivalle.

Kesäkuussa asiaa käsiteltiin jo lakivaliokunnassa ja se päätti äänin 8-9 laatia mietinnön, jossa se ei tue aloitetta. Lain puolesta äänestäneet totesivat kyseessä olevan ihmisoikeuden, jonka mukaan kaikkien kansalaisten tulisi olla yhdenvertaisia lain edessä. Vastustajat puolestaan pyrkivät perustelemaan kantaansa esityksen sopimattomuudella laiksi sekä käsityksellä että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen.

Äänestyksessä vähemmistöön jääneet kansanedustajat ovat kuitenkin laatineet mietinnölle vastalauseen ja nyt molemmat siirtyvät eduskunnan käsittelyyn. Jos enemmistö edustajista asettuu vastalauseen kannalle, voi se edetä suureen valiokuntaan. Sen puolestaan tulee hyväksyä aloite, jotta se palaa eduskunnan täysistuntoon, jossa aloitteesta voidaan tehdä lainvoimainen.
”Onhan tämä erikoista, että homma on näin jumiutunut eduskuntaan. Mielipidemittausten mukaan suurin osa suomalaisista kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia ja se helpottaisi useiden sateenkaariperheiden arkea,” Joensuun seudun seta Hobiles ry:n puheenjohtaja Anni Rannikko toteaa.
”Monet ihmiset edelleen odottavat lakia. Esimerkiksi osa transprosessin läpikäyneistä ei halua vielä vahvistaa sukupuoltaan laillisesti, koska silloin heidän pitäisi erota aviopuolisostaan ja rekisteröidä parisuhteensa.”

Äänestyksestä eduskunnassa odotetaan tiukkaa, mutta aloitteen uskotaan kuitenkin menevän läpi.
”Kansanedustajille tietenkin kannattaa kirjoittaa ja muistuttaa asian tärkeydestä,” Rannikko kehottaa.