Uutinen - 7.3.2018

ISYY vaatii kannanotossaan UEF:lta kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa häirintätapauksiin ja sitä, että yliopiston on luotava selkeät vastuunjaot ja toimintaohjeet siihen, kuinka häirintätapauksissa toimitaan.

Uutinen - 7.3.2018

YTHS:n kahdesta vakituisen hammaslääkärin paikasta on täytettynä tällä hetkellä vain yksi, ja resurssipulaa on paikattu ostopalveluilla. Joensuussa hammaslääkärin vastaanotolle pääsee vaivasta riippumatta kahdessa kuukaudessa.

Uutinen - 6.3.2018

Yliopistolla on tarkat velvoitteet siitä, mitä sen täytyy mahdollisissa häirintätapauksissa tehdä työnantajana. Nyt haussa on vastaavat selkeät käytännöt opiskelijan suuntaan.

Tapa poika -levyllä pakataan Pyhimyksen kiemuraisia mietteitä popahtavaan kääreeseen. Lopputulos on polarisoiva tarkoituksellisesti ja tahattomasti.

Kun teknologia kehittyy riittävän pitkälle myös intiimeissä asioissa, niin ihmisten välinen empatia saattaa alkaa murentua, Tuulia Reponen pohtii.

Joensuussa tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille tarjoutuu tilaisuus opinnäytetöiden tekemiseen Siun Soten datasta. Mahdollisuus voi poikia myös työpaikan.