Taloustieteen opiskelijat kapinoivat liian kapeaa opetusta vastaan

TALOUSTIEDE – Kauppatieteilijöiden vastarintaliikkeeksi itseään nimittävä bloggaaja tai bloggaajaryhmä vaati 25. marraskuuta, että hiljattain julkaistuihin kauppakorkeakoulun vuoden 2014 pääsykoekirjoihin kiinnitetään tupakka-askeista tuttujen kaltaisia varoitustarroja. Blogi ei ole yksin kapinassaan vallitsevia taloustieteen oppeja vastaan.
Taloustieteen kirjaan vaaditaan varoitustekstiä ”Tuhoaa ympäristömme”, laskentatoimen ja rahoituksen kirjaan puolestaan tekstiä ”Aiheuttaa vakavia talouskriisejä” ja markkinoinnin ja johtamisen kirjaan tekstiä ”Markkinointiviestintä luo tarpeen kuluttaa rahaa, jota meillä ei ole, asioihin, joita emme tarvitse, tehdäksemme vaikutuksen ihmisiin, joista emme välitä.”
”Meillä on mahdollisuus päättää haluammeko kestävän vai kestämättömän tulevaisuuden. Kaikki ihmisten väliset sopimukset ovat uudelleen neuvoteltavissa. Myös taloudelliset. Toisenlainen maailma on mahdollinen. Kauppakorkeakouluun pyrkiville tahdomme toivottaa tsemppiä lukuihin! Ja mikäli onni kesällä suosii, niin pitäkää silmänne auki ja muistakaa suhtautua hyvin kriittisesti opetuksen sisältöön”, vastarintaliike toivottaa.

Blogi on ärsyttävän epämääräinen, eikä kirjoittajasta tai kirjoittajista löydy tietoja. Pelkästä trollauksesta ei silti ole kyse. Tämäkin ehdotus olisi hyvin saattanut hukkua kenenkään huomaamatta blogosfäärin ja sosiaalisen median kakofonisen hälyn sekaan, mutta kauppatieteilijöiden vastarintaliike asettuu osaksi syntymässä olevaa laajempaa muutosvaatimusta taloustieteiden sisällä.
Taloustieteen opiskelijat polkaisivat Englannissa käyntiin Rethinking economics –nimisen verkoston, jonka tavoitteena on muuttaa taloustieteen opetusta vähemmän mystifioiduksi ja monipuolisemmaksi. Pettymys perinteiseen taloustieteeseen juontaa juurensa siitä, että brittiläisillä taloustieteen laitoksilla professorit ovat näyttäneet epätoivoisesti takertuneen teorioihinsa, vaikka näyttää siltä, että vuonna 2008 alkanut talouskriisi on ne jo romuttanut.

”Ymmärrämme opiskelijoiden turhautumisen taloustieteen opetuksen. Tämänhetkinen taloustiede lähtee uusklassisista oletuksista, jotka pitävät oletusta rationaalisesta ja itsekkäästä yksilöstä tärkeämpänä kuin empiiristä uskottavuutta. Tämä dogmaattisuus muodostaa rajun kontrastin muiden yhteiskuntatieteiden avoimempaan ajattelutapaan. Opiskelijat voivat nyt suorittaa tutkinnon taloustieteestä joutumatta lainkaan tekemisiin Keynesin, Marxin tai Minskyn teorioiden kanssa”, kirjoittaa joukko englantilaisten yliopistojen taloustieteen professoreita mielipidekirjoituksessaan The Guardianissa.
Opiskelijoista lähtenyt liike näyttää saavan taakseen yhä enemmän taloustieteen professoreita ja opetushenkilökuntaa.

Kesällä 2013 on Suomessakin perustettu Poliittisen talouden tutkimuksen seura, jonka tarkoituksena on ”edistää poliittisen talouden tutkimusta ja opetusta valtakunnallisesti”. Seuran perustamisesta kertovassa tiedotteessa puheenjohtaja Ville-Pekka Sorsa kuvailee syitä seuran perustamiseen:
”Seuran perustajia yhdistää huoli talouden poliittisten lähtökohtien huonosta tuntemuksesta tutkimuksen parissa. Lisäksi monia yhdistää turhautuminen kotimaisen talouspoliittisen ja taloustieteellisen keskustelun kapeuteen. Usein puhutaan esimerkiksi talouden politiikalle asettamista reunaehdoista. Talouden rakenteet ja käytännöt ovat kuitenkin poliittisia valintoja siinä missä kaikki muutkin yhteiskunnalliset asiat.”