Sajaniemi Karjalaisessa: Professorit vaiennetaan

JOENSUU – Tunteet kuumenevat lakkautusuhan alle joutuneen Joensuun kampuksen tietojenkäsittelytieteen koulutuksen ympärillä. Itä-Suomen yliopiston rehtori on kieltänyt tietojenkäsittelytieteen professoreilta osallistumisen keskustelutilaisuuteen, jossa yliopisto keskustelee yritysmaailman kanssa tietojenkäsittelytieteen tulevaisuudesta Joensuussa. Näin väittää tietojenkäsittelytieteen professori Jorma Sajaniemi Karjalaisessa 8. lokakuuta julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.
”Rehtori perustelee kieltoa ”normaalilla proseduurilla”, jonka mukaan esimiesasemiin valitut edustavat yliopistoa. Normaaliin proseduuriin kuuluisi kuitenkin myös asiantuntijoiden mukaanotto”, hän kirjoittaa.

Sajaniemen mukaan keskustelutilaisuudessa yliopistoa edustavat molemmat rehtorit, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani sekä tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja.
Tietojenkäsittelytieteen kandikoulutuksen lopettamista osana yliopiston rakenteellista kehittämistä on esitetty, mutta yliopiston hallitus jätti esityksen pöydälle kokouksessaan 28. syyskuuta. Hallituksen on tarkoitus käsitellä asiaa seuraavassa kokouksessaan 28. lokakuuta.
”Menköön Pohjois-Karjala! Eläköön yliopiston rakenteellinen uudistaminen!”, Sajaniemi päättää kirjoituksensa.

  • Hei

    Hallitukselle ei ole esitetty kandikoulutuksen lakkauttamista, vaan aloituspaikkojen keskittämistä Kuopioon. Joensuussa vahvistettaisiin esityksen mukaisesti kansainvälistä maisteriohjelmaa ja tietojenkäsittelytieteen tutkimusta. Hallitus siirsi asian seuraavaan kokoukseen, että yliopistolla olisi enemmän aikaa keskustella asiasta Joensuun yrityselämän kanssa. Esitys on lähtöisin tietojenkäsittelytieteen laitokselta ja hallitukselle se on tullut LUME-tiedekunnan tiedekuntaneuvoston yksimielisenä esityksenä.

    Itseäni, ja minulle tulleiden viestien kautta myös ylioppilaskuntaa, on arveluttanut keskittämisessä muutama asia. Yksi näistä on keskittämisen jälkeinen tietojenkäsittelytieteen opettajien koulutuksen järjestäminen ja toinen liittyy mahdollisuuteen suorittaa tietojenkäsittelytieteen aineopintojen sivuaineena Joensuussa. Näihinkin kysymyksiin yritetään saada selkoa ennen seuraavaa hallituksen kokousta.

    Aiheeseen liittyvä rehtori Vartiaisen vastine on jo toimitettu Karjalaiseen.

  • Täydennän vielä, että tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 22.9, pykälässä 18. Tällöin tdk-neuvosto on esittänyt hallitukselle aloituspaikkoja vuodelle 2011.

    Kokouspöytäkirjat löytyvät yliopiston intrasta.