OLL, Valo ja AYY: Opiskelijat istuvat liikaa

TERVEYS – Opiskelijat istuvat liikaa, huolestuivat Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. Järjestöjen mukaan uusimmat tutkimukset ovat todenneet liian istumisen terveydelle haitalliseksi. Uhan alla ovat etenkin nuoret miehet. Järjestöjen mukaan istumista voidaan vähentää hyvin yksinkertaisilla toimilla. Luentoja voitaisiin tauottaa ja näin kannustaa opiskelijoita liikkumaan enemmän.
”Liiallisen istumisen välttäminen ja arkiaktiivisuuden sisällyttäminen luontevaksi osaksi elämää tuovat vireyttä opiskelupäivään ja rakentavat pohjan tuleville työvuosille. Sama koskee varsinaista liikunnan harrastamista”, Valon työyhteisöliikunnan asiantuntijat Matleena Livson ja Satu Algars painottavat.
”Korkeakouluhenkilökunta voi omalla esimerkillään olla luomassa parempaa opiskeluympäristöä ja lisätä samalla omaa työhyvinvointiaan.”

”Riittävien liikuntapalveluiden lisäksi korkeakoulujen tulisi järjestää opetus siten, että opiskelijoiden olisi mahdollista istua vähemmän”, OLL:n varapuheenjohtaja Jyrki Eriksson sekä AYY:n hallituksen liikuntavastaava Laura Euro puolestaan toteavat.
”Taukojumpat, säädettävät työpisteet sekä istumiseen vähentämiseen kannustavat opetusmenetelmät ja tilaratkaisut olisivat panostus suomalaiselle kansanterveydelle.”

Järjestöjen mukaan istumisen vähentäminen on myös yhteiskunnallinen kysymys, jonka avulla voitaisiin parantaa työllisyyttä ja julkista taloutta. Järjestöt tosin painottavat, että kyse on pääasiassa yksilön hyvinvoinnista. Järjestöt vetoavat Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuun “Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010” (PDF), jonka mukaan 25-64 -vuotiaat suomalaiset istuvat keskimäärin yli 7 tuntia päivässä.