Kuopaksen vuokrat tuskin laskevat

KUOPIO – Opiskelija-asuntojen vuokratason alentamiseen ei Kuopaksen toimitusjohtaja Tuula Vartiaisen mukaan ole mahdollisuuksia. Kuopiossa opiskeleva Kommunistisen nuorisoliiton pääsihteeri ja SKP Kuopion paikallisosaston puheenjohtaja Tuukka Koirikivi laittoi alulle kuntalaisaloitteen, jossa kaupungilta vaaditaan toimia vuokrien alentamiseksi.
”Vuokrataso ei merkittävästi poikkea muista vuokrataloyhtiöiden (esim Niiralan kulma) vuokratasosta, vaikka vuokraan sisältyykin esim edellä kerrotun mukaisesti tyhjäkäynnistä johtuvia kustannuksia 0,58 euroa neliömetriltä kuukaudessa ja lyhytaikaisista sopimuksista ja sitä kautta muutoista johtuvaa kulumista ja remontin tarvetta. Yksityiseen hintatasoon verrattuna vuokrataso on merkitsevästi edullisempi”, vastauksessa kuntalaisaloitteeseen todetaan.

Uljaan uutisointi (4/2013) aiheesta nosti kuntalaisaloitteen tapetille. Uutisessa haastateltu Koirikivi maalaa synkän kuvan vuokratasoista, mutta tarkemmin tutustumalla huomaa, että hän esittelee lukuja varsin valikoivasti. Jatkouutisen (5/2013) otsikointi puolestaan sai Koirikiven harmistumaan.
”En siis ole vääristellyt hintoja toisin kuin lehden otsikointi ”Kuopaksen kalleutta liioiteltu” antaa ymmärtää. En alkuperäisessä jutussaankaan tai aloitetekstissä ole vertaillut keskenään yhtiön vuokra-asuntojen keskivuokrahintoja. Olen ottanut Kuopakselta esiin räikeimmän esimerkin, Niiralan Kulma Oy:stä taas heidän ilmoittamansa keskivuokran. Miksi en ole esittänyt Kuopas Oy:n asuntojen keskihintoja? Koska Kuopas ei keskivuokrahintaansa ilmoita, eikä myöskään ole ottanut yhteyttä vaikka tätä asiaa yritin yhtiöstä kysellä tämän vuoden alkupuolella. Toki jää jokaisen omaan harkintaan pohtia, miksi Kuopas ei tätä hintaa ilmoita ja miksi Kuopaksen toimitusjohtajaa ei olla saatu esittämään asian suhteen kommenttia lehtijuttuun. Fakta on kuitenkin se, että opiskelija-asuntojen vuokrat ovat liian korkeita ja tämän vuoksi niiden tasoa tulisi ehdottomasti laskea”, Koirikivi kirjoittaa blogissaan julkaisemassaan oikaisussa Uljaan uutiseen.

Koirikivi myöntää esitelleensä vuokrahintoja tarkoitushakuisesti asiaansa edistääkseen, mutta Kuopaksen vastauksesta käy ilmi, että aloitteessa esitetyt väitteet eivät silti ole katteettomia. Kuopaksen keskivuokra neliömetriltä on 10,18 euroa kun se Kuopion kaupungin omistamalla asunto-osakeyhtiö Niiralan kulmalla on 9,55 euroa. Vertailun vuoksi mainitaan, että valtakunnallinen opiskelija-asuntojen keskivuokra vuonna 2011 oli 9,98 euroa neliometriltä.
Kuopaksen tekemässä vuokravertailussa vuodelta 2013 on tarkasteltu kohteita, joissa Niiralan kulman ja Kuopaksen kohteita on lähekkäin. Kuntalaisaloitteeseen annetussa vastauksessa esitellään seitsemän kohdetta, joista kolmessa Kuopas on halvempi.
”Huomioitavaa on, että toisin kuin Kuopaksella niin Niiralan kulman vuokriin ei sisälly sähkö, pesutuvan käyttömaksut ja nettiyhteyden modeemi ja modeemin asennus”, opiskelija-asuntoyhtiöstä tosin muistutetaan.
Kuopakselta eroja vuokrissa perustellaan käyttöasteella, joka opiskelija-asunnoissa on vuositasolla 95,5-96 prosenttia. Niiralan kulman käyttöaste on Kuopaksen mukaan lähes sata prosenttia. Opiskelija-asuntojen valtakunnallinen käyttöaste vuonna 2012 oli 96,17 prosenttia, joten Kuopas jää hiukan myös valtakunnallisen keskiarvon alapuolelle.

Kaiken kukkuraksi opiskelija-asuntojen rakentaminen on riskialttiimpaa kuin normaalien vuokra-asuntojen. Valtion rahoitusmuotona olevan korkotukilainan omavastuukorko niissä on 3,4 prosenttia, kun se normaaleilla vuokra-asunnoilla oli ainakin ennen maaliskuun kehysriihtä 1,7 prosenttia.
”Lisäksi ARAlla on myös käynnistysavustukset, joita on mahdollista saada vain ns. normaaliasuntotuotantoon. Opiskelija-asuntojen rakentamiseen myönnetään valtion tukena enintään 10 prosentin investointiavustus”, Kuopaksen vastauksessa todetaan.
”Opiskelija-asuntokohteita on rakennettu 1970-luvulta lähtien ja kiinteistökannan ikääntyessä perusparannustarve kasvaa voimakkaasti. Korjaamista vaikeuttaa se, että kohteiden rakentamiseen otettujen aravalainojen lyhennysohjelmat ovat erittäin takapainotteisia ja korkotaso pääsääntöisesti huomattavasti korkeampi kuin vallitseva markkinakorkotaso. Tilannetta voitaisiin korjata, mikäli peruslainoituspäätöksen yhteydessä voitaisiin maksaa vanha aravalaina pois ja jäljellä oleva lainapääoma sisällytettäisiin perusparannuslainoitukseen myönnettävään korkotukilainaan. Korkotukilainan omavastuukorko tulisi pystyä laskemaan 1,7 prosenttiin.”

Vartiainen arvioi, että korkotukilainojen epäkohtien parantamisessa olisi opiskelija-asuntoyhtiöille ja opiskelijaliikkeelle yhteinen asia ajettavana.