KOL: Ikosen SYL-tyrkyksi nostaminen ei ole näpäytys ISYY:lle

Teksti: Niina Turunen
Kuvat: Suzana Bincl
ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Juho Ikonen ponnahti sitten tyrkyksi SYL:n hallitukseen.

ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Juho Ikonen ponnahti sittenkin ehdolle Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen, vaikka ISYY:n edustajisto ei Ikoselle mandaattia suonut. SYL:n hallitus valitaan huomenna ylioppilaskuntien liiton liittokokouksessa Espoon Korpilammella.

Keskustan Opiskelijaliitto esittää ja tukee ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Juho Ikosta Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2017. Syyskuussa järjestetyssä edustajiston kokouksessa ISYY:n edustajisto päätti olla asettamatta ehdokasta tiukan äänestyksen jälkeen.

KOL:n puheenjohtaja Anniina Sippola kertoo, että KOL olisi esittänyt Ikosta ehdolle edustajiston päätöksestä huolimatta.

”Kyseessä ei ollut näpäytys mitään toimijoita kohtaan, vaan halu tukea omaa ehdokasta. KOL on itsenäinen järjestö, eikä muiden tahojen päätökset määritä meidän toimintaamme”, Sippola kertoo.

”Ikosen ehdokkuudesta on keskusteltu keskustalaisten ylioppilaskuntatoimijoiden keskuudessa läpi vuoden. Päätöksen KOL:n tuesta teki KOL:n liittohallitus. Esityksen tulee lopulta SYL:n liittokokouksessa tekemään eri ylioppilaskuntien nimeämät liittokokousedustajat.”

Sippola kokee SYL:n hallituksen moniäänisyyden tärkeäksi.

”SYL:n hallituksessa tulisi kuulua myös keskustalaisten opiskelijoiden arvoja ja näkemyksiä. SYL:n vaikuttamistyölle on tärkeää, että hallituksessa on henkilö, jolla on suoria suhteita myös pääministeripuolueeseen”, Sippola perustelee.

”Uskon, että kokous tunnistaa ehdokkaamme pätevyyden ja että hän saa kannatusta.”

ISYY:n edunvalvontakoneistossa Ikosen hahmo on herättänyt ristiriitaa, mistä edustajiston valitsematta jättäminen kertoo omaa tarinaansa. Toisaalta Liittokokouksen alla Ikonen vakuuttaa ajavansa kaikkien opiskelijoiden etua.

”SYL:ssä ei keskitytä yhden yksittäisen opiskelijajoukon etuihin, vaan edunvalvonta kohdistuu koko opiskelijakenttään. Liiton toimintaa ohjaa linjapaperi, jonka uusittu versio hyväksytään liittokokouksessa. Toki toisin keskusteluun kasvattiyliopistoni ajatuksia ja arvoja. Sivistys kuuluu kaikille, ja sen eteen olen valmis tekemään töitä”, Ikonen lupaa.

Ehdokkaana Ikonen tulee edustamaan opiskelijayhteisöä.

”Ajatukseni opiskelijoiden eduista ja hyvinvoinnista pohjautuvat urani keskeisiin järjestöihin, joita ovat muun muassa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ja Keskustan Opiskelijaliitto. SYL:ssä aion edustaa periferialaisia arvoja, joihin ISYY on vaikuttanut”, Ikonen kertoo.

Ikonen uskoo asemansa olevan samankaltainen huolimatta siitä, onko hän ISYY:n vai KOL:n ehdokas.

”Tulevassa liittokokouksessa SYL:n jäsenyhteisöjen nimittämät liittokokousedustajat arvioivat hallitusehdokkaiden pätevyyden, osaamisen sekä motivaation toimia hallituksessa”, Ikonen kertoo.