Kesätyöpeli ei ole vielä pelattu

Vaikka useat kesätyöpaikat menevät jo heti vuodenvaihteen jälkeen, ei peli ole kuitenkaan vielä pelattu. Kuopion alueen kauppakamarin kyselyn mukaan joka kymmenes työnantajista ei ole vielä tehnyt päätöstä kesätyöntekijän palkkaamisesta. Jarkko Kumpulainen, teksti

Paras tapa hakea kesätöitä on olla suoraan yhteydessä työnantajaan, vinkkaa Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi.
”Monet työnantajat korostavat valinnoissaan hakijan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta”, Huhtiniemi kertoo.

Kesätyökyselyyn vastanneista 155 yrityksestä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon talousalueilla 54 prosenttia aikoo työllistää kesätyöntekijöitä. Taloustilanne ja sopivien työtehtävien puute vaikuttavat kuitenkin kesätyöpaikkojen tarjontaan. Huhtiniemen mukaan kyselyssä selvisi, että kesätyöpaikkoja tarjoavat kaiken kokoiset yritykset, joten myös pienempiin työnantajiin kannattaa olla yhteydessä.

Avoimien hakemusten lisäksi rekrytoinneissa hyödynnetään omilla kotisivuilla olevia hakulomakkeita sekä työpaikan oman henkilöstön verkostoja. Sosiaalisen median käyttö on myös lisääntynyt. Tänä vuonna lähes 15 prosenttia työnantajista etsii kesätyöntekijöitä sosiaalisen median kanavien kautta.
Kuopiossa muun muassa kaupungin työpaikkojen varsinainen hakuaika on jo päättynyt, mutta avautuvia kesätyöpaikkoja voi seurata myös muun muassa Facebook-sivulla Kesätyöt Kuopiossa. Vastaavat sivut löytyvät myös Joensuun ja Savonlinnan kesätöistä.

Kesätyöpaikkojen määrä näyttäisi säilyvän Pohjois-Savossa tulevana kesänä viime vuoden tasolla: kaksi kolmesta kesätyöpaikkoja tarjoavasta työnantajasta palkkaa kesätyöntekijöitä saman verran kuin viime vuonna. Suurin osa kertoi palkkaavansa 2-4 henkilöä. Kesätyöpaikkojen määrää kasvattavien ja vähentävien määrä on lähes tasoissa. Molempia on vajaa viidennes vastanneista.

Viime vuonna vastaava kysely osoitti, että eniten kesätyöpaikkoja löytyi ammattikorkeakouluopiskelijoille ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville. Tänä vuonna kyselyn tulokset viestittävät samaa. 18-vuoden ikä on edellytys yli puolelle pohjoissavolaisista työnantajista.