ISYY vaatii monialaisten sivuainetta takaisin

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta intoutui argumentoimaan huolestuneena Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan päätettyä lopettaa aineenopettajien monialaisten sivuaine. Perusopinnoissa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintoihin otetaan uusia opiskelijoita viimeisen kerran tänä keväänä.
”Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta on seurannut tilannetta ja argumentoi huolestuneena. UEF on Suomen monialaisin tiedeyliopisto, jossa on vapaa sivuainetarjonta. Tämä toimii keskeisenä valttina yliopistomme markkinoinnissa uusille opiskelijoille. ISYY haluaa säilyttää monialaiset opinnot, koska niiden tarjoaminen houkuttelee erityisesti aineenopettajaopiskelijoita hakemaan yliopistoomme. Lisäksi kasvatustieteet ovat yksi Itä-Suomen yliopiston painopistealueista, joiden kehittäminen karsimisen sijaan olisi yliopiston strategian mukaista”, todetaan ylioppilaskunnan kannanotossa.

Kannanotossa muistutetaan, että monialaisten sivuaineen tehneet opettajat voivat hakeutua vapaammin koko maan alueelle.
”ISYY näkee arveluttavana, että ilman mahdollisuutta monialaisiin opintoihin, osa aineenopettajaopiskelijoista joutuu yliopistossamme epätasa-arvoiseen asemaan jo hakuprosessin osalta. Ainoastaan matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden aineenopettajaopiskelijoilla sekä luokanopettajaopiskelijoilla olisi mahdollisuus suorittaa kaksoispätevyys.”

Ylioppilaskunta vaatiikin rehtoria myöntämään erillisrahoituksen, jonka turvin monialaiset voitaisiin tuoda takaisin.