Haukkojen pesintä muuttuu ilmaston mukana

Teksti: Pasi Huttunen
Kalasääksi. Kuva: Pixabay

Ilmaston lämpeneminen on aikaistanut muuttavien haukkojen pesintää Suomessa. Luonnontieteiden kandidaattin Jenny Kilpiäinen havaitsi pro gradu -tutkielmassaan, että ilmastonmuutoksella on selvä vaikutus haukkojen pesinnän ajankohtaan Pohjois-Karjalassa vuosina 1979-2014.

Hän tarkasteli kolmen haukkalajin, hiirihaukan, kanahaukan ja sääksin pesintää Luonnontieteellisen keskusmuseon rengastusaineiston avulla ja vertasi, kuinka sääolot ja ravinnon määrä vaikuttivat pesinnän ajankohtaan ja poikasmäärään.
Hiirihaukan ja sääksen poikaset kuoriutuivat keväällä lähes viikkoa aikaisemmin tutkimusjakson lopussa verrattuna sen alkuun. Suomessa tai sen lähialueilla talvehtivan kanahaukan pesinnän ajankohta ei muuttunut.

Suomen ja pohjoisten leveysopiirien ilmasto lämpenee nopeasti verrattuna koko maapallon ilmastoon ja muuttuvissa olosuhteissa kevätmuuton ajankohdan päättäminen on tarkkaa puuhaa. Lintujen on saatava vallattua itselleen hyvä pesimäreviiri, mutta ajoitettava pesintä niin, että sää- ja ravinto-olosuhteet ovat hyvät poikasten kannalta.